09 juni 2017

Aanvullend stuk ALV: Evaluatie landelijke campagne

Op verzoek van het bestuur heeft een commissie vanuit het perspectief van Zuid-Holland naar het verloop van de landelijke verkiezing van maart 2017 in onze provincie gekeken. De commissie, bestaande uit Peter Noordhoek (voorzitter), Moniek van Sandick en Jeroen van Velzen en Martijn van Nijnanten (secr.), heeft aanbevelingen geformuleerd richting volgende verkiezingen, inclusief de komende raadsverkiezingen.

Op de ALV van 13 juni a.s. geeft de commissie een presentatie van de bevindingen. Een exemplaar van het rapport vindt u hier.

Dit rapport is mede inbreng voor de commissie die onder leiding van Marnix van Rij de landelijke evaluatie verricht. Nadat ook dit rapport is verschenen, zal het rapport ook in het bestuur kunnen worden besproken, vastgesteld en hopelijk gebruikt worden voor volgende campagnes.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.