02 juli 2020

Aandacht voor geluidsoverlast en luchtvervuiling bij de snelweg A4!

De CDA-Statenfractie van Zuid-Holland en de lokale CDA-fracties van Den Haag, Leidschendam-Voorburg en Rijswijk hebben woensdag 1 juli een petitie aangeboden aan Wytske Postma, Tweede Kamerlid namens het CDA en woordvoerder voor onder meer infrastructuur. In de petitie wordt aandacht gevraagd voor de geluidsoverlast en luchtvervuiling bij de snelweg A4.

De A4 zal door Rijkswaterstaat worden verbreed in verband met de grote aantallen woningen die de komende jaren in de Haagse agglomeratie worden gebouwd. Bewoners hebben echter nu al te kampen met een slechte luchtkwaliteit en hebben last van het constante geluid van de snelweg. Verbreding zal deze klachten alleen maar erger maken.

Daarom heeft CDA-fractievoorzitter Menno van Enk (CDA Rijswijk) namens de verzamelde CDA-fracties een petitie aangeboden met het verzoek om maatregelen. Het gaat daarbij om het plaatsen van geluidsschermen, het gebruik van geluiddempend asfalt en het verlagen van de maximumsnelheid.

“Als provincie willen wij dat de steden en dorpen goed bereikbaar zijn,” aldus CDA-Statenlid Michel Rogier. “De A4 moet volgens planning verbreed worden met een parallelbaan om de doorstroming op de A4 richting het zuiden van ons land soepel te laten verlopen. Alles in het teken van de leefbaarheid, want hiermee voorkomen we dat de wegen er omheen - zoals provinciale, regionale en door dorpen en steden heen - verstopt raken. Leefbaar houdt wat mij betreft ook in dat je de snelheid rond de steden verlaagd, stil asfalt gebruikt en geluidschermen aanlegt."

Wytske Postma zei in een reactie de zorgen van bewoners heel goed te begrijpen. “Bij ons in Den Haag, Rijswijk en Leidschendam-Voorburg liggen veel wijken dichtbij de snelweg,” aldus het Kamerlid. “Nu er meer woningen bij komen en de snelweg drukker wordt, is naast uitbreiding van de A4 extra aandacht voor geluidsoverlast en luchtkwaliteit nodig. Ik zeg toe om minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur vragen te gaan stellen over deze problemen en om aan te dringen op maatregelen”.

De kwestie kwam een week geleden aan het rollen toen bewoners in Rijswijk ontdekten dat er nog maar weinig tijd resteerde voor het indienen van zienswijzen over de verbreding A4. Toen de bewoners vervolgens steun zochten voor hun klachten, reageerden binnen enkele dagen honderden andere inwoners uit Rijswijk en Leidschendam-Voorburg. Menno van Enk heeft deze zorgen vervolgens ook in de Rijswijkse gemeenteraad besproken. In Leidschendam-Voorburg is om dezelfde reden al raadsbreed een motie aangenomen waarin om maatregelen wordt gevraagd rond de A4.

Aangezien het CDA - in tegenstelling tot de lokale partijen - in alle bestuurs­lagen is vertegenwoordigd, hebben zij de handen in één geslagen met de collega’s van Den Haag en van de provinciale staten. Van Enk: “Wij hopen met deze snelle gezamenlijke actie resultaat te boeken bij het ministerie. Want zeker in deze tijden maken mensen zich met recht zorgen om hun gezondheid. En wij zijn er als bestuurders om hier iets aan te doen.”

Foto: René Zoetemelk

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.