30 november 2018

Bericht van het bestuur (week 48)

Beste CDA’ers,

Bedankt! 
Gisteravond beleefden we met elkaar een geweldige avond in Oegstgeest. Het was stampvol! Het CDA Zuid-Holland gaat de verkiezingen van 20 maart 2019 tegemoet met ruim 180 kandidaten. Met gemiddeld drie kandidaten per gemeente voor de Staten- en waterschapsverkiezingen moet het zo mogelijk zijn om overal met een CDA-gezicht een lokaal gerichte campagne te voeren. Hier staan alle kandidatenlijsten. Natuurlijk dank aan alle leden voor de aanwezigheid. En dank aan Sybrand Buma, Esther de Lange, Raymond Knops en alle anderen. Deze Ledenvergadering is een groot succes geworden.

Op naar maart 2019 
Vol vertrouwen werken we vanaf nu met elkaar aan een goed verkiezingsresultaat. Onder leiding van lijsttrekkers Adri Bom-Lemstra, Manita Koop, Leo Stehouwer, Hans Demoed en Dorenda Gerts moet dat zeker gaan lukken. De herindelingsverkiezingen van afgelopen week bieden wat dat betreft een hoopvol perspectief. Ook vanaf deze plek overigens hartelijke felicitaties aan iedereen die daaraan een bijdrage heeft geleverd.

Vacatures en lijsten 
Als u dit bericht leest spreekt het landelijk Partijbestuur over andere kandidatenlijsten, die voor de Europese Verkiezingen en de Eerste Kamer. Spannend voor alle betrokken kandidaten. Over de uitkomsten leest u binnenkort meer in de landelijke CDA-nieuwsbrief. Er staan op dit moment ook drie vacatures open voor het lidmaatschap van het landelijk bestuur, waaronder het voorzitterschap. Dit is het moment om u te melden als opvolger van Ruth Peetoom!

Ten slotte. De volgende activiteiten komen er al weer aan. Noteert u alvast in de agenda:

  • op 12 december is de volgende Algemene Ledenvergadering.
    Die avond spreken de leden over het CDA-verkiezingsprogramma voor Europa.
  • op 18 december vindt in Gouda voor het eerst een CDA Christmas Sing a Long plaats (vroeger zouden we zeggen ‘een zangavond’).
    Meer informatie is hier te vinden.

Relus Breeuwsma
voorzitter CDA Zuid-Holland

P.S. Leestip: op 24 november vond de dag voor de Christendemocratie plaats. Vicepremier Hugo de Jonge hield daar een speech met als thema: ‘wat voor land wil je doorgeven’.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.