05 juni 2020

Bericht vanuit bestuur: "Ik mis u!"

Beste CDA’ers,

Inmiddels treffen we elkaar alleen nog online en telefonisch. En dat gaat best prima, het went ook. Maar ik zal het maar direct opbiechten: ik mis u. Het elkaar treffen, in zaaltjes bijeenkomen, goede discussies waarbij je elkaar echt kunt aankijken en ook de gezelligheid. Met elkaar actief zijn binnen een vereniging is onontkoombaar gekoppeld aan elkaar opzoeken. En dat gaan we natuurlijk ook weer doen zodra dat veilig kan, ik zie daar naar uit.

In de tussentijd experimenteren we langs de digitale weg. Als CDA Zuid-Holland doen we actief mee en op het moment dat ik dit bericht schrijf is via Zoom een sessie gaande over het onderwerp corona en armoede in Zuid-Holland. Onze lokale bestuurders zijn uitgenodigd om met Kamerlid René Peters en gedeputeerde Adri Bom-Lemstra in gesprek te gaan en signalen door te geven over wat er lokaal leeft. De crisis heeft grote gevolgen, hoe kunnen we de meest kwetsbare groepen bijstaan? Andere inhoudelijke sessies, onder andere over duurzaamheid in coronatijd volgt binnenkort. 

Waar ook volop aan wordt doorgewerkt is voorbereiding voor de Tweede Kamerverkiezingen. Onder de radar gaat het dan natuurlijk over de campagnestrategie en de leiderschapskwestie. Van veel leden krijg ik over dat laatste vragen. Wanneer kunnen we stemmen, wie gaat het worden? De behoefte aan een nieuwe CDA-partijleider neemt met de dag toe en ik heb goede hoop dat er voor de zomervakantie duidelijkheid komt over het exacte moment waar we naar kunnen uitkijken. Boven de radar hebben tientallen (!) partijgenoten uit Zuid-Holland zich gemeld als kandidaat voor de volgende Kamerlijst, waarvan bijna 45% vrouwen. Het animo is groot en dat stemt tot blijdschap. In de komende weken vindt de voorselectie plaats en worden kandidaten uitgenodigd voor een gesprek. Allen zeer veel succes gewenst!

Ten slotte wil ik graag stilstaan bij de bijzondere situatie in Midden Delfland. Op 31 maart overleed wethouder Hans Horlings aan de gevolgen van het corona-virus. Naast het grote verdriet voor zijn geliefden was en is de impact op de gemeente en CDA-afdeling groot. Inmiddels is in Frank ten Have een uitstekende opvolger gevonden. Zijn opdracht is gegeven de omstandigheden geen gemakkelijke. We wensen hem veel succes. Bij veel CDA-leden zijn in de eigen omgeving naasten getroffen door het virus, namens het bestuur wens ik iedereen kracht en sterkte. Zodra het mogelijk is zullen we in CDA-verband gedenken.

Relus BreeuwsmaVoorzitter CDA Zuid-Holland

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.