28 september 2018

Bericht vanuit het bestuur: Nog maar 172 dagen...

Het is alweer twee weken geleden dat we in het Algemeen Bestuur het programma en de advieslijsten voor de komende Staten- en waterschapsverkiezingen hebben vastgesteld. Het voorlopige hoogtepunt na maanden van voorbereiding en inzet van tientallen betrokkenen. Even voel je de opluchting van een tot nu toe zorgvuldig verlopen proces.

Die ontlading is echter van korte duur, want vervolgens moeten de kandidaten worden geïnformeerd en moeten de lijsten en programma’s naar onze leden en afdelingen worden gestuurd. Met vijf programma’s, tientallen kandidaten op vijf lijsten en bovenal een zorgvuldig naar de afdelingen te communiceren procedure is ook dit weer topsport. 

Nu alles bij u in de afdelingen ligt en we wachten op de keuzes die door de lokale ALV’s worden gemaakt, kunnen we weer enigszins rustig uitkijken naar de provinciale ALV in november. Er is weer tijd voor de normale gang van zaken. Zo is onze congresdelegatie begonnen om over resoluties na te denken in aanloop naar het partijcongres van 3 november en hebben leden met ons Tweede Kamerlid Chris van Dam van gedachten gewisseld over de recente Miljoenennota.

Die rust is echter schijn. Ondertussen staan we namelijk samen met onze vijf lijsttrekkers en tientallen andere kandidaten te trappelen om aan de slag te gaan. In de eerdergenoemde bestuursvergadering van twee weken geleden is er met Christiaan Merkuur een provinciaal campagneleider aangewezen die liever vandaag dan morgen de lijnen uitzet voor een succesvolle campagne. Vele afdelingen lopen warm om hun lokale held(in) te helpen aan een goed resultaat.

Over 172 dagen is het 20 maart 2019, de dag waarop we onze vertegenwoordigers in de Provinciale Staten en waterschapsbesturen mogen kiezen. Er is al veel werk verzet en aan elke stap vooruit gaat weer veel werk vooraf. Gelukkig doen we dat met het vooruitzicht dat het beste moet nog komen!

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.