16 maart 2018

Bericht vanuit het bestuur (week 11)

Nog minder dan een week tot de gemeenteraadsverkiezingen. De laatste, belangrijke dagen in de campagne. Nog even volhouden en doorgaan! Vanuit het provinciale bestuur wens ik u allemaal heel veel succes. We gaan uit van een mooie uitslag voor het CDA. Het is schitterend om te zien dat echt iedereen binnen het CDA betrokken is bij de gemeenteraadsverkiezingen. Ook onze statenleden zijn deze laatste dagen vol in touw en de CDA leden in het parlement doen wat ze kunnen om de lokale afdelingen te ondersteunen. Het CDA is niet voor niets de grootste lokale partij van ons land.


Tegelijkertijd met deze hectische tijd heeft het Algemeen Bestuur van de provinciale afdeling al weer de nodige besluiten genomen over de provinciale staten en waterschapsverkiezingen die in maart 2019 gaan plaats vinden. De structuur staat en vanaf vrijdag 16 maart is de procedure geopend voor sollicitaties naar een plek op de verschillende kieslijsten (een provinciale lijst en 4 waterschapslijsten). In een uitgebreide brief aan alle afdelingen die vrijdag 16 maart wordt verspreid zal de procedure worden uitgelegd. Een belangrijke stap. Het komende jaar zal er veel werk verzet moeten gaan worden richting de verkiezingen van 2019. Wij zijn dan ook op zoek naar eenieder die zijn steentje wil bijdragen. Mocht u na de verkiezingen van volgende week het gevoel krijgen in een zwart gat te vallen, dan kan ik hierbij alvast aangeven dat op provinciaal niveau voldoende mogelijkheden zijn om dat gat te vullen; in het provinciale campagneteam, in diverse commissies die de programma’s gaan schrijven, als kandidaat, als lid van de commissie die gesprekken voert met potentiele kandidaten etc. Alvast om even over na de denken. Mocht je interesse hebben om actief te worden? Lees de brief van het bestuur die deze vrijdag naar de afdelingen wordt verstuurd dan goed door en meld je aan.


Voor nu, Veel succes met de verkiezingen van 21 maart en op naar een klinkende uitslag!

Met vriendelijke groet,

Arjan Kraijo
Secretaris CDA Zuid-Holland

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.