10 april 2019

Bericht vanuit het bestuur (week 15)

Beste CDA’ers,

Over Esther, Karsten, Sjaak en Theo
Niet iedereen zal er actief mee bezig zijn maar ze komen toch snel dichterbij: de Europese Verkiezingen. Eens per vijf jaar kiezen we onze nieuwe vertegenwoordigers in Europa. Een belangrijk moment voor ons als Christendemocraten, mede grondleggers van een Unie die ons al ruim 70 jaar vrede en stabiliteit brengt. De EVP-fractie is op dit de grootste fractie en zal na verkiezingen hard aan de slag moeten om het draagvlak voor de Europese samenwerking te verstevigen. Esther de Lange, onze lijsttrekker voor deze verkiezingen, is zich zeer bewust van de noodzaak om Europa op een zorgvuldige manier door te geven aan nieuwe generaties. Ook Karsten Klein was zeer gemotiveerd om hieraan een bijdrage te leveren. Spijtig genoeg heeft hij om privé-redenen deze week aangegeven niet langer beschikbaar te zijn als kandidaat nr 3. Als bestuur respecteren we zijn besluit. De nr 8. Sjaak van der Tak en nr 13. Theo Alkemade vormen nu samen met Esther het Zuid-Hollandse team. Zij kunnen steun van alle leden goed gebruiken!

Lessen trekken
Vorige week werd er door het Partijbestuur teruggeblikt op de verkiezingen voor Provinciale Staten en de waterschappen. Ik heb daar uiting gegeven aan de gemengde gevoelens in Zuid-Holland. Het resultaat is zeer teleurstellend, de teamprestatie groot. In vrijwel alle provincies zijn zetels ingeleverd. Zowel landelijk als provinciaal zullen lessen worden getrokken uit de verkiezingsuitslag. In Zuid-Holland zal een commissie onder leiding van voormalig burgemeester Gerrit Goedhart terugblikken. De commissie start eind april met haar werkzaamheden. Er zijn al veel mails en reacties binnengekomen, dank daarvoor.

Formeren
Over de formatiegesprekken voor het provinciaal bestuur en de waterschappen valt nog niet veel te zeggen op dit moment. Wel kan Leo Stehouwer, Hollandse Delta, alvast gefeliciteerd worden. Namens het CDA wordt hij dagelijks bestuur. Wij tellen onze zegeningen, dat er nog veel mogen volgen!

Relus Breeuwsma
Voorzitter CDA Zuid-Holland

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.