13 april 2018

Bericht vanuit het bestuur (week 15)

Structuurdiscussies. Ik had mij voorgenomen daar als voorzitter zo weinig mogelijk tijd aan te besteden. Liever steek ik tijd in het scouten van talenten en in het versterken van het contact tussen de verschillende niveaus in de partij. Zeker in verkiezingstijd laten we discussies over de partijstructuur mooi voor wat ze zijn…

Maar nu wel. Toch de discussie over hoe we onze partij ook richting de toekomst moeten inrichten, hoe we talent duurzaam kunnen binden aan het CDA, maar ook hoe we onze partij financieel gezond houden. Vragen waarover niet alleen het Partijbestuur moet spreken, maar waar juist leden 'van onderop' over kunnen meedenken.

Op zaterdagmiddag 21 april is er daarom een extra Ledenvergadering over de toekomst van de vereniging. Uw inbreng en aanwezigheid daarbij is zeer welkom. Wat moeten we behouden? Wat kunnen we veranderen? Uw mening kunt u natuurlijk ook per e-mail naar mij toesturen (breeuwsmacda@gmail.com). De opbrengst gebruiken we in aanloop naar het landelijk congres op 2 juni. Daar worden de eerste besluiten genomen over de toekomst van de vereniging.

Dan twee andere zaken. Op 11 april mocht ik Cees Moerman toespreken. Cees was jarenlang voorzitter van het Agrarisch Platform van het CDA Zuid-Holland. Onder zijn leiding kreeg de Statenfractie veel adviezen en werden activiteiten georganiseerd. Ook via deze weg nogmaals: Cees, dank voor al je inzet! Denkt u mee over een opvolger voor Cees? Een prachtige rol!

Dan markeer ik nogmaals dat de deadline voor het lijsttrekkerschap voor Provinciale Staten en de Waterschappen aanstaande maandag 16 april om 12.00 uur afloopt. Kandidaten voor de lijsten kunnen overigens tot 6 juni reageren. Denkt u ook hierover mee? Wie moet er zeker op de lijst komen te staan? Hier vindt u alle informatie over de procedure.

Relus Breeuwsma
voorzitter CDA Zuid-Holland

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.