25 april 2018

Bericht vanuit het bestuur (week 17)

Hoe richt je de politieke partij van de toekomst in? Die vraag stond centraal bij de Algemene Ledenvergadering van zaterdagmiddag 21 april. Ondanks het heerlijke weer, hebben toch 70 CDA’ers die middag in Pijnacker meegedacht!

Partijvernieuwing is niet het meest sexy onderwerp, maar de urgentie is er niet minder om. Net als andere politieke partijen, kampt het CDA met een teruglopend aantal leden. Niet één jaar, maar jaar op jaar. Op een gegeven moment wordt een stevig gesprek hierover onvermijdelijk. Hoe kunnen we nieuwe leden op een laagdrempeliger manier aan ons binden? Maar ook: hoe organiseren we onszelf en hoe kunnen we kosten besparen? Minder leden betekent helaas ook minder contributies en minder subsidies.

Vanuit het landelijk Dagelijks Bestuur zijn op de ALV in Pijnacker eerste oplossingsrichtingen gepresenteerd. Lokale afdelingen zullen in ieder geval de basis vormen van het nieuwe CDA, terwijl het landelijk bestuur lichter zal worden. Ook zullen nieuwe vormen van lidmaatschap worden gepresenteerd. Tegelijkertijd zijn ook harde keuzes in financiën en organisatie onvermijdelijk.

De invulling van al deze ideeën gaat de komende tijd plaatsvinden. Wilt u meedenken en meebeslissen? Op 2 juni worden op het Partijcongres in Den Bosch de eerste besluiten genomen. Dus wellicht tot ziens in Den Bosch of op één van de bijeenkomsten van het CDA Zuid-Holland!

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.