10 mei 2019

Bericht vanuit het bestuur (week 19)

Beste CDA-vrienden,

Klimaat, duurzaamheid en energie. Grote onderwerpen die voor veel mensen lang niet altijd even grijpbaar zijn. Afgelopen week worstelde ik een dag lang in de kruipruimte van ons huis om verwarmingsleidingen te isoleren. We stoken ‘voor de provincie’ en daar gaat de lol wel vanaf nu we een half jaar in Hazerswoude-Dorp wonen. Wat ik wil zeggen: energiebesparing begint thuis, heel concreet. Hebben politici, ook CDA’ers, dat voldoende voor ogen als we spreken over duurzaamheid? Vergezichten en grote plannen leiden af van waar het om gaat: de overheid die initiatieven ondersteunt en het ‘juiste klimaat schept’ voor verandering bij mensen thuis.

Alle afdelingsvoorzitters van het CDA in Zuid-Holland spraken op 23 april over klimaatbeleid, migratie, de koers van de partij en over de vraag ‘voor wie wil je er zijn’. De afdelingsvoorzitters, allemaal nauw betrokken bij datgene dat leeft in de gemeenten en afdelingen brachten waardevolle informatie en inzichten mee naar het landelijk partijbureau. En ja, binnen de partij wordt op onderwerpen verschillend gedacht. Het debat daarover moet echter (meer) plaatsvinden. Het bestuur van CDA Zuid-Holland ziet voor zich de verbinding tussen de verschillende niveaus - van Tweede Kamer tot lokale afdeling - verder te verstevigen.

Graag nodig ik u alvast uit om 4 juni te noteren in de agenda. Die avond is onze volgende provinciale ledenvergadering met drie thema’s: afscheid van vertrekkende CDA-vertegenwoordigers, partijvernieuwing (meet-and-greet met partijvoorzitter Rutger Ploum) en debat! Vast en zeker spreken we die avond ook met elkaar over de actuele situatie rond de provinciale coalitievorming. Kortom: genoeg te bespreken.

Relus Breeuwsma
Voorzitter CDA Zuid-Holland

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.