20 december 2017

Bericht vanuit het bestuur (week 51)

Beste CDA’ers,

Het jaar loopt nu echt ten einde, de eerste sneeuw hebben we al gezien! Het was een bijzonder jaar voor mij, zowel privé door de geboorte van onze dochter Viola, als voor het CDA Zuid-Holland.

Vooruitblik
Afgelopen vrijdag kwam het partijbestuur voor de laatste keer bij elkaar. We hebben vooruitgeblikt naar 2018, een jaar dat in het teken zal staan van de gemeenteraadsverkiezingen. In Zuid-Holland doen we in alle gemeenten mee, met uitzondering van de herindelingsgemeenten. Een prachtig resultaat van alle lokale besturen, programma- en selectiecommissies.

2018 zal ook in het teken staan van de voorbereidingen op de Staten- en Waterschapsverkiezingen. En het is het jaar waarin we de partijfinanciën en partijstructuren gaan moderniseren. Kortom, een jaar waarin veel staat te gebeuren!

Ondersteuning
Om dat allemaal mogelijk te maken zal het bestuur van CDA Zuid-Holland groeien: in het nieuwste katern dat vandaag of morgen bij u in de bus valt, vindt u twee DB-vacatures. Uw aanmelding, ook voor andere taken in het nieuwe jaar, zie ik graag tegemoet.

CDA Zuid-Holland organiseert in 2018 geen nieuwjaarsbijeenkomst. Geld kun je maar een keer uitgeven en het bestuur kiest ervoor dit liever in te zetten ter ondersteuning van afdelingen voor de raadsverkiezingen. Op 20 januari is de landelijk CDA-nieuwjaarsbijeenkomst, daar zien we u natuurlijk graag.

2017 gaat de boeken in als een succesvol jaar voor de christendemocratie. Dank voor alle inzet, gesprekken en inspiratie. Namens het bestuur wens ik u gezegende en zalige kerstdagen en een plezierige jaarwisseling.

Relus Breeuwsma
voorzitter CDA Zuid-Holland

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.