15 december 2017

Blog: De energieke democratie

door Maurits de Haan, lid Provinciale Staten

Even een opfrisser… Vanuit het Rijk heeft de provincie de opgave gekregen om voor 2020 735,5 megawatt aan windenergie te plaatsen. Daar wordt hard aan gewerkt, maar het halen van deze deadline is op zijn zachtst gezegd een behoorlijke uitdaging.

Discussie en overleg
Voor het CDA staan van onderaf aangedragen initiatieven hoog op de agenda. Om daar invulling aan te geven, is samen met de voormalige stadsregio Rotterdam de afspraak gemaakt dat er binnen deze regio 150 MW windenergie wordt gerealiseerd. Deze afspraak is overigens al in 2012 gemaakt. Dit laat meteen zien dat ruimtelijke inpassingen in een drukbevolkte provincie veel tijd kosten. Of het nu gaat om de aanleg van (snel)wegen of, zoals hier, windturbines, het geeft veel discussie en overleg.

Een democratisch proces dat onze tijd en aandacht krijgt. Goed om te zien overigens dat dit niet alleen op regionaal niveau, maar ook binnen de provincie zichtbaar is. Als Provinciale Staten hebben we met betrekking tot het plaatsen van windturbines in de Rotterdamse regio twee hoorzittingen gehouden. Zo’n 65 inwoners of andere belanghebbenden kwamen langs om hun zienswijze toe te lichten.

Versnelling
De focus moet daarnaast niet alleen gericht zijn op het ontwikkelen van windenergie. We moeten ook goed kijken naar nieuwe technologische ontwikkelingen. Op dit moment is het rendement van windenergie, gelet ook op het ruimtebeslag, nog het enige reële alternatief. Gelukkig zijn andere technieken nog volop in ontwikkeling en wellicht komen we in de toekomst tot de conclusie dat windturbines in hun huidige vorm overbodig zijn geworden. Uiteindelijk zullen ze dan wellicht verdwijnen of zijn het 'landmarks' van een land in ontwikkeling.

Maar dat is voor later. Voor nu is het van belang dat de energietransitie naar een volgende versnelling kan en móet. Dit is echter niet alleen een kwestie van overleg of geld. Ook de rol die overheden en andere partijen in deze transitie spelen, is in ontwikkeling. Die verandering vraagt om nieuwe spelregels over functies en verantwoordelijkheden op verschillende niveaus. Een gefaseerd proces waarin we nu voor mijn gevoel het kantelpunt hebben bereikt. Dat betekent dat we nu door moeten pakken. 

Doorgeven
Kortom, het blijft noodzakelijk om verder te kijken dan alleen naar het behalen van de gestelde doelen als het gaat om de energietransitie. Ook hier is een belangrijke rol weggelegd voor netwerkend werken! Zeker als we het serieus menen met onze verantwoordelijkheid om de provincie Zuid-Holland door te geven aan de volgende generaties.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.