19 januari 2018

Blog: Een nieuw jaar

door Marischa Kip, lid Provinciale Staten

Allereerst de beste wensen voor het nieuwe jaar! Dat het een prachtig jaar mag worden. Voor een ieder persoonlijk en zakelijk, maar natuurlijk ook politiek. Op voorhand staat vast dat het een enerverend politiek jaar gaat worden.

Het nieuwe kabinet dat is aangetreden, zal zijn vele plannen de komende periode verder uitwerken. Ook de provincie speelt hier proactief op in. Als CDA-fractie hebben we dat reeds gedaan bij de behandeling van de begroting in november door moties in te dienen voor onder meer een extra impuls voor cultureel erfgoed en extra inzet op ESA/ESTEC. Tijdens de commissie Ruimte & Leefomgeving van afgelopen woensdag hebben we diepgaander gesproken over welke thema’s de provincie de samenwerking met het Rijk gaat zoeken of verstevigen en op welke manier.

Daarbij heb ik namens de CDA-fractie de nadruk gelegd op thema’s als de realisatie van warmte-infrastructuur, het belang van klimaatadaptatie en de uitbreiding van de cofinanciering van het Rijk voor de MIT-regeling. Een regeling samen met de provincie die ervoor zorgt dat innovatieve MKB-bedrijven een aanjagersrol kunnen vervullen bij de realisatie van een duurzaam Nederland.

Daarnaast zijn dit jaar op 21 maart de gemeenteraadsverkiezingen! Belangrijke verkiezingen voor een lokaal zo sterk gewortelde partij als het CDA. De lijsten met enthousiaste kandidaten zijn inmiddels gereed, de verkiezingsprogramma’s worden gepresenteerd en de campagneteams komen op stoom. Ik verheug me op de campagne, dus de komende tijd zal ook ik weer te bewonderen zijn in een CDA-groene jas. Mocht u graag willen dat Statenleden uw gemeentelijke campagne ondersteunen, laat het ons vooral weten. We helpen graag. Alles voor een goed resultaat in maart!

Tot slot. De CDA-Statenfractie is op zoek naar een nieuwe communicatiemedewerker voor 10 uur in de week. Een afwisselende, interessante functie in het hart van de provinciale politiek. Reageren kan tot 3 februari. De vacaturetekst is hier te vinden. Dus ken je iemand die geknipt zou zijn voor deze functie, deel deze vooral. En zie je je zelf deze functie al vervullen, reageer. Zodat de CDA-fractie ook in dit nieuwe jaar iedereen weer van actuele informatie kan voorzien.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.