14 september 2018

Blog: Energie(ke) Start

Het zomerreces ligt al weer even achter ons en de eerste fractie- en commissievergaderingen liggen ook weer achter ons.

De afgelopen weken had ik, ook in verband met het reces, meer tijd om nog eens al dan niet achterstallig leeswerk in te halen. En dat was meer dan ik dacht. Met name als het gaat om de actualiteit van de klimaatverandering. De zomermaanden gaven wat dat betreft wellicht wel een voorproefje wat ons te wachten staat.

Is dat doemdenken? Nee, als je kijkt hoe snel nieuwe technieken worden gevonden om steeds verder en sneller werk te maken van de energietransitie, maar ook het besef waar we vandaan komen en nog beter… waar we naar toe moeten. De klimaatconferentie in Kopenhagen (in 2009) kan eigenlijk aangemerkt worden als een grote mislukking, terwijl die van Parijs als succesvol wordt ervaren. 

De uitwerking daarvan ligt o.a. in de net voor de zomer aangenomen klimaatwet, wat grote gevolgen gaat hebben voor hoe wij wonen, werken en leven.

Ook als provincie staan we voor een grote opgaven. Huizen (om)bouwen, wel- of niet al gas-loos, welke energiebron gaan we kiezen en welke risico’s, maar bovenal welke kansen zien we?

Recent was ik bij een bijeenkomst waar (jonge) ondernemers businessplannen lanceerden om dingen die wij dagelijks zien en gebruiken in te zetten voor een duurzame, lees: andere economie. Dat maakte mij optimistisch. Niet alle plannen zullen gelijk slagen of een succes zijn, maar om echt verandering te krijgen moet je lef hebben en doorzettingsvermogen. En de energie die deze jonge ondernemers hadden was voelbaar en merkbaar. Vaak was het product of de dienst al zeer concreet en klaar voor de markt, maar… was het (verouderde) wet- en regelgeving die een snelle(re) introductie niet mogelijk maakte. Het is nu zaak om ook als Zuid-Holland daar de ruimte te geven die nodig is. We zijn al de meest innovatieve provincie als het gaat om de MKB Innovatie top 100, maar we zijn er nog niet. Daar kunnen we echt het verschil in gaan maken. Niet alleen schoner, sterker en slimmer, maar sneller naar schoon, sterk en slim!

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.