04 oktober 2017

Blog: Het bewezen nut van werkbezoeken

door Herman van der Bent, lid Provinciale Staten

Als Statenfractie hebben we veel contacten met lokale vertegenwoordigers uit de verschillende gemeenten van Zuid-Holland. Dit gaat vaak via het persoonlijke netwerk van de Statenleden of op uitnodiging van een gemeentelijke afdeling. Om gevoel te blijven houden bij de verschillende lokale uitdagingen in de provincie organiseert de CDA-fractie ook regionale werkbezoeken. Graag wil ik de indrukken daarvan met jullie delen en tevens een oproep doen om een werkbezoek met de Statenfractie te organiseren.

Vragen stellen
Onlangs gingen we alweer voor de negende keer op pad – naar het Groene Hart deze keer. Een geslaagd werkbezoek, ook omdat we na terugkomst op het provinciehuis vragen hebben gesteld over een verwarrende verkeerssituatie in de regio. Dit is meteen een goed voorbeeld van de toegevoegde waarde van werkbezoeken. Als Statenfractie gebruiken we de input die we op locatie verkrijgen om op provinciaal niveau de juiste uitdagingen te agenderen.

Behalve het ontbreken van Boskoop-Oost op de bewegwijzering bij afslagen die toch echt naar Boskoop-Oost leiden, spelen in het Groene Hart meer zaken rondom de bereikbaarheid. Ook kent deze regio verschillende uitdagingen op het gebied van water, de energietransitie en de regionale economie. Deze combinatie van vraagstukken zagen we in veel meer gebieden, bijvoorbeeld tijdens werkbezoeken aan de Duin- en Bollenstreek, Nieuwkoop, de Krimpenerwaard en Goeree-Overflakkee.

Extra geld
In het werkbezoeken aan de Rotterdamse Haven en aan Rotterdam The Hague Airport spelen veel meer de grootstedelijke uitdagingen een rol. Hoe blijven we als Zuid-Holland een rol van betekenis spelen op het internationale speelveld, en welke keuzes in de ontwikkeling van onze economie passen daarbij? Tijdens het werkbezoek naar Voorne-Putten, waar we een aardwarmteproject bezochten, was een belangrijke rol weggelegd voor de energietransitie. Een veel belovende techniek die op meer plaatsen in de provincie mogelijkheden heeft.

Tenslotte is er in de werkbezoeken geregeld aandacht voor het Zuid-Hollandse erfgoed. Zo bezochten we bijvoorbeeld de synagoge van het Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap in Rotterdam en de Petrusbanden Kerk in Overschie. Met eigen ogen de situatie ter plaatse zien, maakt dat een onderwerp toch net wat scherper bij ons op de agenda komt te staan. Met succes: dankzij een amendement van het CDA stelde de provincie enige tijd later extra geld beschikbaar voor het restaureren van Rijksmonumenten.

Nodig ons uit!
Als fractie plannen we ongeveer vier werkbezoeken per jaar. We trekken er vaak een hele vrijdagmiddag op uit om op locatie te spreken met vertegenwoordigers van lokale afdelingen en ondernemers en inwoners uit de regio. Wilt u als afdeling(en) ook graag een werkbezoek met ons organiseren? Neem dan contact met ons op. Tot ziens in uw regio!

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.