14 februari 2019

Blog: Meer werk maken van toerisme

In opdracht van onze CDA-Gedeputeerde Adri Bom-Lemstra is onlangs een verkenning opgesteld hoe we als Zuid-Holland de kansen van het toerisme beter kunnen benutten.

De verwachting is het aantal toeristen dat Nederland aandoet, tot 2030 met zo’n 50% stijgt. Buitenlandse toeristen droegen in 2017 voor 28,3 miljard euro bij aan de Nederlandse economie. Het toerisme is in Nederland verantwoordelijk voor 4,3% van het Bruto Binnenlands Product. De vrijetijdseconomie is goed voor 640.000 banen in Nederland (7,5% van de werkgelegenheid). Toerisme biedt dus volop kansen voor economische groei en werkgelegenheid. Ook zorgt toerisme voor de instandhouding of ontwikkeling van voorzieningen (denk aan musea en detailhandel) waar ook onze inwoners profijt van hebben. Op veel plaatsen zijn meer toeristen dan ook van harte welkom.

Maar we moeten ook oog hebben voor de keerzijde. Op sommige plekken en plaatsen wordt ook druk of zelfs overlast ervaren. Bekend voorbeeld is het centrum van Amsterdam, maar ook in onze provincie is daar soms sprake van, zoals bij de Keukenhof en de molens in Kinderdijk.

Als CDA-Statenfractie zijn we blij met deze nieuwe studie. Veel te lang was er veel te weinig aandacht voor de rol van de provincie in het toerisme. Het argument was dan vaak dat toerisme geen echte kerntaak van de provincie is. Er was zelfs geen budget om beleid te ontwikkelen. Maar daardoor misten we wel kansen. Zonde, vooral omdat Zuid-Holland zo enorm veel moois te bieden heeft. Denk bijvoorbeeld aan de mooie oude Hollandse steden, de molens, de landgoederen en de bollencultuur. Ook beschikt de provincie over uitstekende voorzieningen, goede fiets- en wandelroutes en heel veel mogelijkheden voor waterrecreatie.

We moeten ophouden met de discussie of toerisme wel een kerntaak is. De provincie moet kijken naar kansen en mogelijkheden en daar een actief beleid op voeren. Sturen om samenwerking en groei te versterken waar dat kan; maatregelen nemen om overlast tegen te gaan waar dat nodig is. Ik ben blij dat het onze CDA-Gedeputeerde gelukt is om daar meer mogelijkheden voor te creëren. Waar andere provincies trots en actief hun regio’s promoten, heeft Zuid-Holland te lang achterover geleund. Dat moet anders en de komende jaren moet Zuid-Holland meer werk maken van toerisme.

Meindert Stolk
Fractievoorzitter CDA Zuid-Holland 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.