15 juni 2020

Blog Michel Rogier: "Feeding the World"

Enkele Jaren geleden was ik medeondertekenaar van een unieke afspraak: vrijwel alle partijen in de Haagse gemeenteraad bereikten een Haags klimaatakkoord. Eén van de afspraken was - en is nog steeds - om lokaal geproduceerd voedsel te promoten. Nu ik als Provinciaal Statenlid aan de slag ben, spreekt dit onderwerp mij nog steeds aan.

Nederland is koploper op het gebied van het ontwikkelen van technieken voor voedselproductie. Zowel voor landbouw en veeteelt als voor onze kassen. In Nederland, waaronder in een groot deel van Zuid-Holland, worden excellente voedselproducten geproduceerd. De omstandigheden zoals grond- en grassoorten zijn hier perfect. Gecombineerd met een goede logistieke infrastructuur en gezonde handelsgeest leidt dit ertoe dat de beste producten die in Zuid-Holland worden geteeld, de hele wereld over gaan. Het is goed om ook deze kennis te delen en te exporteren.

Er is nog een hoop te leren. Er lijkt weinig besef, met name bij stedelingen, dat er lokaal veel en kwalitatief zeer goede producten specifiek voor de export geproduceerd worden. Het is dan ook bizar om te zien hoeveel voedsel er nog wordt geïmporteerd, omdat wat we van ver halen weliswaar niet altijd lekkerder is, maar wel goedkoper…

Nederland voedt grote delen van de wereld. We bevoorraden andere landen vanuit gebieden vlak over onze stadsgrenzen, vanaf huis nooit langer dan een half uur rijden in Zuid-Holland. Maar we maken er zélf te weinig gebruik van. De schappen in de Nederlandse supermarkten waren in het begin van de Coronacrisis leeg, terwijl onze lokale voedselproducenten hun goede producten moesten ‘doordraaien’.

De scheve situatie werd nog schever toen het transport wereldwijd vrijwel stil kwam te liggen en we ook vanuit het buitenland beelden zagen van lege schappen die normaal gevuld waren met producten afkomstig van gebieden elders op de wereld, zoals Nederland. Gelukkig zien steeds meer Zuid-Hollandse voedselproducenten kansen om hun producten - of kennis over het produceren van voedsel - dichter bij wereldsteden in de praktijk te brengen. Dit is hard nodig om de transportlijnen zo kort als mogelijk te houden.

In Zuid-Holland zijn veel organisaties, kenniscentra en bedrijven die samenwerken om die kennis te bundelen en te exporteren. Onder de titel ‘Feeding the World’ wordt Nederlandse kennis, zoals het jarenlang op een duurzame en intensieve manier produceren van land- en tuinbouwproducten, nu ingezet om elders in de wereld dicht bij steden voedsel te produceren. En zelfs midden ín de steden. Toekomstmuziek? Ik dacht het niet. In Den Haag is geëxperimenteerd met een kas, bovenop een flat en in Rotterdam hebben we de drijvende boerderij. Volkstuinen zijn weer populair en wizzkids gaan hiermee zelfs nog verder door op afstand kassen nabij steden autonoom te laten werken. Universiteiten zoals die van Wageningen besteden er ruim aandacht aan.

De Verenigde Naties ondersteunen initiatieven en zien stadslandbouw als een vitaal onderdeel van voedselproductie tijdens een crisis, zoals je ziet ontstaan tijdens deze pandemie. In steden zie je steeds vaker verticale tuinen en in Singapore is het inmiddels verplicht om ieder plat stukje dak te vergroenen. In de woestijnstaat Abu Dhabi kweekt men midden in de supermarkt eigen slasoorten.

Voor Feeding the World en Feeding the Cities heeft Nederland de benodigde kennis en die moeten we nog meer etaleren. Afgelopen week had ik hierover een gesprek met onze gedeputeerde Adri Bom-Lemstra en met Eric Egberts en Desh Ramnath van de Dutch Greenhouse Delta. De Dutch Greenhouse Delta is één van de samenwerkingsverbanden van gerenommeerde kenniscentra, bedrijven en banken.
Er zijn de komende tijd legio kansen voor het delen van kennis. Volgend jaar is de World Expo in Dubai. Vrij snel volgen daarna toonaangevende beurzen, zoals in India en China.

Er liggen daarbij niet alleen kansen voor het delen van kennis maar ook voor opdrachten, banen, duurzaamheid, het verminderen van vervoersbewegingen, het bestrijden van voedselschaarste in arme gebieden en in toenemende mate ook in wereldsteden. Met of zonder pandemie.

Op de wekelijkse groente- en warenmarkten roepen ze altijd: ‘uitstallen met de handel die je hebt!’ Het zou goed zijn als Zuid-Holland een karavaan als een reizende markt zou kunnen optuigen voor deze wereldbeurzen, die de komende jaren op stapel staan.

Zie hier meer over Feeding the Cities

Foto: Michel Rogier (Proeftuinen van Universiteit van Wageningen in Zuid-Holand)

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.