20 september 2017

Blog: Prinsjesdag in niemandsland

door Meindert Stolk, voorzitter CDA-fractie Provinciale Staten

Eergisteren was het Prinsjesdag en sprak koning Willem-Alexander de Troonrede uit. Een aanzienlijk kortere Troonrede dan andere jaren. Niet zo verwonderlijk aangezien de regering vrijwel niets nieuws te melden had. Het was een opsomming van de resultaten en successen van het kabinet Rutte II, waaraan toegevoegd werd dat er nog veel te doen blijft.

In het interbellum tussen Rutte II en Rutte III past 'terughoudendheid', zoals de koning het noemde. In dat niemandsland ziet de Tweede Kamer er zelfs van af om te debatteren over de Troonrede en Miljoenennota, en is besloten om dit jaar geen Algemene Beschouwingen te houden.

Onderhandelingen
Gewacht wordt op de regeringsverklaring van het nieuwe kabinet. Het is te hopen dat die er nu snel komt. Uiteraard is er begrip dat de samenwerking tussen de vier partijen een 'moetje' is, en dat de onderhandelingen dus lastig en taai kunnen zijn. Maar steeds meer mensen verzuchten dat dat wachten wel heel erg lang begint te duren…

De leiders van de vier partijen geven consequent aan dat er vooruitgang wordt geboekt, maar dat ze nog niets over de inhoud kunnen zeggen. Behalve dan dat alles erop gericht is dat zij straks een akkoord kunnen presenteren met herkenbare eigen punten.

Verwachtingen
Daarmee leggen ze de lat wel hoog! Iedereen weet en begrijpt dat onderhandelen ook betekent dat je compromissen sluit. Dat je bepaalde punten moet weggeven om andere punten binnen te halen. Maar hoe langer dat proces duurt, en hoe langer de onderhandelaars hun achterban uitleggen dat er vorderingen worden gemaakt, des te hoger de verwachtingen van die achterbannen worden.

Ook ik kijk uiteraard reikhalzend uit naar het nieuwe akkoord. Niet om te kunnen turven hoeveel concrete punten het CDA heeft gescoord. Maar vooral om te zien of de vier partijen erin zijn geslaagd een fundament te formuleren waardoor het kabinet de komende jaren een bindende factor kan vormen. Om te zien of er straks een kabinet zal staan dat verschillen overbrugt, dat verbindt en dat mensen niet uitsluit, maar uitnodigt voor een volwaardige rol in onze samenleving.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.