05 maart 2020

Bouwen op Valkenburg

Na jaren van overleg en onderhandelingen hebben de gemeenten Katwijk en Wassenaar, het Rijksvastgoedbedrijf en de provincie Zuid-Holland een akkoord bereikt om ruim 5.000 woningen op voormalig vliegkamp Valkenburg te bouwen. Een succesvolle samenwerking, waarbij de provincie de lokale democratie heeft ondersteund bij het vlottrekken van de woningbouw.

De bouw van woningen op de voormalige luchthaven is lange tijd een discussiepunt geweest, waarbij verschillende belangen een rol spelen. Er is grote behoefte aan nieuwe woningen, maar er moet ook een robuuste groene buffer blijven bestaan tussen de nieuwe bouwlocatie en Wassenaar. Doordat alle partijen bereid bleken om hun schaduw heen te laten stappen is het toch gelukt. Er komen ruim 5.000 woningen, waarvan 25% voor de sociale woningbouw en minimaal 20% in de categorie lage en middeldure koopwoningen. Hiermee wordt een belangrijke stap gezet om het tekort aan woningen in de regio aan te pakken, terwijl er ook ruimte blijft voor groen. 

Het CDA Zuid-Holland wil dat er nu ook echt tempo gemaakt wordt en dat er snel gebouwd kan gaan worden. “Daarom moet er ook snel helderheid komen over de mogelijkheden en onmogelijkheden binnen de stikstofproblematiek,” aldus CDA-Statenlid Moniek van Sandick. “Valkenburg ligt tenslotte pal naast een Natura 2000 gebied en dat vraagt om een zorgvuldige aanpak.”

Ook de bereikbaarheid van deze nieuwe woonwijk dient volgens het CDA goed geregeld te worden.  “Geen sluiproutes via Wassenaar en goede aansluiting op het OV-netwerk zijn punten die de provincie direct moet oppakken.”

Volgens Van Sandick is de samenwerking een voorbeeld van hoe de provincie de lokale democratie en dus de gemeente Katwijk kan helpen bij een snelle uitvoering. “Het goede nieuws van vandaag is dat er een akkoord is. Het akkoord is een ingewikkeld samenspel en laten we als provincie dit akkoord nu de ruimte geven om uit te voeren.” Volgende week wordt er verder gesproken over Valkenburg. Dan zijn de voorwaarden van de overeenkomst bekend en zal Provinciale Staten een definitieve uitspraak doen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.