20 december 2017

CDA initieert provinciale bijeenkomst circulaire landbouw

De provincie Zuid-Holland moet zelf richting geven aan de verduurzaming van de landbouw. Dat stelde CDA-Statenlid Paul Rijken vandaag tijdens de vergadering van Provinciale Staten. Hij gaf ook meteen een voorzet door voor te stellen als provincie in gesprek te gaan over circulaire landbouw.

Rijken: "De circulariteitsgedachte wordt steeds vaker genoemd als een interessante invalshoek voor de verduurzaming van de landbouw. Vanuit die insteek is bijvoorbeeld mest geen afval, maar een waardevolle grondstof. Waterzuivering is meer dan alleen schoonmaken om te kunnen lozen, maar ook het terugwinnen van water als grondstof. En dieren zijn niet alleen een bron van vlees en broeikasgassen, maar een belangrijke schakel om laagwaardige biomassa om te zetten naar hoogwaardige biomassa."

Namens het CDA gaf Rijken aan de behoefte te hebben hierover verder te praten op provinciaal niveau. "Zodat wij de ontwikkelrichting van de verduurzaming van onze landbouw kunnen aangeven, in plaats van dat we deze opgelegd krijgen vanuit het Rijk. We hebben als provincie al flinke stappen in de goede richting gezet, bijvoorbeeld met de Innovatieagenda Duurzame Landbouw. Maar we zijn er nog niet, en dat verdient wat het CDA betreft onze volle aandacht."

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.