27 mei 2019

CDA: Meer visie op provinciale financiën.

Tijdens de Provinciale Statenvergadering van 27 mei werden de Jaarrekening en het Jaarverslag van 2018 besproken. CDA-Statenlid Meindert Stolk bedankte het huidige college van Gedeputeerde Staten voor het positieve resultaat over het afgelopen jaar, maar pleitte ervoor om de financiële positie van de provincie ook voor de komende jaren te waarborgen.

In de jaarstukken legt het college van Gedeputeerde Staten verantwoording af over het bereiken van de maatschappelijke doelen en de inzet van (financiële) middelen. Met een positief resultaat van €12,9 miljoen over 2018 en een groei van de reserves tot een totaal van €809 miljoen heeft de provincie Zuid-Holland een gezonde financiële positie.

“Maar waakzaamheid is geboden,” aldus Stolk. “De provincie zal de komende jaren forse investeringen gaan doen en daar ook geld voor moeten lenen. We zijn op dit moment een financieel gezonde provincie, maar dat willen we ook blijven.” Stolk benadrukt daarmee het belang van goed rentmeesterschap. “Voor de lange termijn moet er een duidelijke visie komen over de financiële positie van de provincie. Hoe gaat we onze ambities realiseren, welke middelen zijn daarvoor nodig en wat is de impact op de provinciale financiën op de lange termijn?”

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.