16 januari 2020

CDA: Meer zeggenschap Provinciale Staten voor behoud van buslijnen

Buslijn 386 tussen Oegstgeest en Den Haag is half december 2019 opgeheven en de provincie staat juridisch met de rug tegen de muur. Volgens het CDA in Zuid-Holland moet de provincie meer zeggenschap krijgen op het behouden van buslijnen.

De Provincie Zuid-Holland verleende in 2012 een concessie aan Arriva voor het verzorgen van het openbaar vervoer in de regio Zuid-Holland Noord. In een dergelijke gebiedsconcessie zijn de afspraken vastgelegd ten aanzien van het uitvoeren van de openbaar vervoerdiensten. Echter heeft Arriva conform de concessievoorschriften de vrijheid om – bijvoorbeeld bij een relatief lage bezetting - een buslijn op te heffen. Zo is op 15 december 2019 de Qliner 386 tussen Oegstgeest en Den Haag opgeheven.

Volgens CDA-Statenlid Michel Rogier moet de provincie Zuid-Holland meer zeggenschap krijgen alvorens een buslijn verdwijnt. “Op dit moment kunnen we als provincie niet ingrijpen en dat moet veranderen,” aldus het Statenlid. “Bepaalde verbindingen - zoals buslijn 386 tussen Oegstgeest en Den Haag – vervullen naast haar functie in spitstijden voor woon-werkverkeer ook een belangrijke sociale functie; het haalt mensen uit een sociaal isolement.”

In 2018 werd besloten om de looptijd van de concessie aan Arriva maximaal te verlengen tot december 2022. “De verlenging bewijst dat de provincie Zuid-Holland en Arriva al jaren goed samenwerken. En over het algemeen in alle tevredenheid, want door de verlenging investeert de vervoerder in verduurzaming van de lijndiensten en daar staan we natuurlijk helemaal achter. Daar gaat het ook niet om. Maar zorgen voor regionale bereikbaarheid – waaronder openbaar vervoer valt – is één van de kerntaken van een provincie. En het onvermogen om in te kunnen grijpen als buslijnen verdwijnen bemoeilijkt deze taak. Voor de periode na 2022, als de huidige concessie afloopt, willen we als CDA dan ook dat de provincie meer zeggenschap krijgt op het behouden van buslijnen om deze taak beter te kunnen uitvoeren.”

Gedeputeerde Floor Vermeulen heeft het CDA inmiddels toegezegd om met Arriva en de Metropoolregio Rotterdam Den Haag in gesprek te gaan om de bus in ieder geval in de spits weer proberen te laten rijden. “Een mooi signaal om van Zuid Holland de best bereikbare provincie te maken,” aldus Rogier.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.