11 april 2019

CDA pleit voor goede doorstroming bij vervanging Lammenschansbrug

De files rondom het Lammenschansplein in Leiden vormen een groot knelpunt in de dagelijkse spits. Daar komt met de herinrichting van het Lammenschansplein, als onderdeel van de aanleg van de Rijnlandroute, nu eindelijk verandering in. Volgend jaar starten de werkzaamheden. De CDA-Statenfractie Zuid-Holland pleit ervoor dat ook tijdens deze werkzaamheden een goede doorstroming van het autoverkeer gegarandeerd wordt en stelt daarom schriftelijke vragen aan het college van Gedeputeerde Staten.

De nieuwe Lammenschansbrug wordt verhoogd en uitgebreid naar zes banen. Dit moet ertoe leiden dat in 2022, als de werkzaamheden zijn afgerond, de files voorbij zijn. Dit jaar wordt de bouw van de vervangende brug aanbesteed en volgend jaar start het werk. Om te voorkomen dat tijdens deze werkzaamheden nog grotere vertragingen zullen ontstaan, wil CDA-Statenlid Moniek van Sandick-Sopers van het college van Gedeputeerde Staten weten of in de aanbesteding de doorstroming van de verkeersstromen op het land geborgd wordt voor auto’s, vrachtverkeer, streekvervoer, fietsers en voetgangers. Wat wordt er vanuit de provincie Zuid-Holland gedaan om de doorstroming te garanderen?

“Natuurlijk zijn we blij dat de herinrichting ervoor gaat zorgen dat het straks geen knelpunt meer is. Maar wel willen we voorkomen dat tijdens de uitvoeringswerkzaamheden de brug voor langere tijd dicht gaat en het verkeer over land andere routes gaat nemen,” aldus het Statenlid uit Leiden. “Dat geldt dus voor zowel automobilisten, fietsers en voetgangers. Als CDA vragen we aan het college wat zij gaan doen om deze weggebruikers tijdig en volledig te informeren en zo nodig maatregelen te nemen.”

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.