11 maart 2019

CDA pleit voor veilige spoorwegovergang

De CDA-Statenfractie van Zuid-Holland wil dat de provincie in gesprek gaat met ProRail over de bereikbaarheid van de landbouwgronden, nu ProRail heeft besloten om onbewaakte overgangen tussen Leiden en Hillegom te sluiten. Het CDA is van mening dat dit meteen een goede gelegenheid voor de Provincie is om de onveilige spoorovergang in het centrum van Voorhout aan te pakken en heeft daarvoor schriftelijke vragen ingediend. 

Onbewaakte spoorwegovergangen worden niet alleen gebruikt door fietsers en wandelaars, maar ook door boeren die hun land willen bereiken. Toch heeft ProRail vanuit veiligheidsoverwegingen besloten de onbewaakte overwegen te sluiten en niet te vervangen door bewaakte installaties. Dit ten nadele van de bereikbaarheid van de groene gebieden. “Het CDA wil niet dat de agrariërs door ProRail gedwongen worden met hun tractoren de grote wegen op te gaan,” aldus CDA-Statenlid Maurits de Haan. Dat geeft onnodige verkeershinder en veel irritatie. Wij zien liever dat de overgangen blijven en bewaakt gaan worden.” Het CDA wil dat de provincie ProRail steunt in het zoeken naar oplossingen.

Nu het spoor op de lijn Leiden-Hillegom toch aangepakt gaat worden, ziet het CDA een mogelijkheid voor de provincie om de gevaarlijke situatie in Voorhout, een kern binnen de gemeente Teylingen, aan te pakken. “De situatie bij de overweg in het centrum van Voorhout wordt met de dag gevaarlijker,” licht De Haan toe. “Het spoor wordt steeds zwaarder belast, de spoorwegbomen staan om de haverklap dicht, het verkeer loopt midden in het centrum vast zodat de kans dat je stil komt te staan midden op de spoorwegovergang groot is geworden. Reny Wietsma, CDA-fractievoorzitter in Teylingen, luidt de noodklok. “Bloedlink. Een ongelijkvloerse kruising is een oplossing, mogelijk zijn er nog betere, maar dit is een uitgelezen kans om een gevaarlijke situatie aan te pakken. Ik ben blij dat de provincie gevraagd wordt mee te denken.“

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.