02 mei 2019

CDA positief over inhoudelijke verkenning

De fracties van FvD, VVD en CDA hebben gezamenlijk een inhoudelijke verkenning op hoofdlijnen ten behoeve van de informatie fase opgesteld. Deze is vandaag aangeboden aan de informateur, de heer H. Wiegel. Hij zal op basis hiervan in gesprek gaan met de andere partijen in Provinciale Staten.

Het CDA is tevreden dat er de afgelopen tijd gesproken kon worden over de inhoudelijke ambities voor de provincie Zuid Holland en haar inwoners. Als CDA zien we dat er goede aanknopingspunten zijn voor verdere besprekingen. We hopen dat andere partijen hiervoor open staan en bereid zijn hun inbreng te leveren.  Het CDA is positief dat de drie partijen de ingezette koers vasthouden waarbij de Provincie zich opstelt als een constructieve partner in de samenwerking met inwoners, maatschappelijke organisaties en bedrijven.

Lees ook: FvD, VVD en CDA ronden inhoudelijke verkenning informatieproces af

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.