13 oktober 2019

CDA: Snel duidelijkheid voor agrarische sector inzake stikstofproblematiek!

CDA Zuid-Holland is van mening dat er voor de agrarische sector zo snel mogelijk duidelijkheid moet komen inzake de stikstofproblematiek. 

De agrarische sector ligt de laatste weken zwaar onder vuur, terwijl dit juist de sector is die tot nu toe het meeste heeft gedaan om de uitstoot van stikstof terug te dringen. Men is op de goede weg. Er zijn al flinke investeringen gedaan en de sector wil nog veel meer doen om bij te dragen aan een goede leefomgeving.

Door een combinatie van diverse aannames, talloze modellen en meetgegevens is er veel ruis op de lijn gekomen. De besluiten die nu voor de agrarische sector genomen worden, lijken meer op paniekvoetbal dan beleid en hebben ingrijpende gevolgen.

“Vooral de bedrijven, die als koplopers geïnvesteerd hebben om de uitstoot terug te dringen, lijken nu de dupe te worden van de aangekondigde maatregelen. Dit laten we, wat het CDA betreft, niet gebeuren,” aldus Michel Rogier CDA woordvoerder voor de agrarische sector In Zuid-Holland.

Hij is van mening dat er zo snel als mogelijk heldere antwoorden moeten komen op alle vragen van individuele boeren. CDA Zuid-Holland pleit daarom, samen met CDA Tweede Kamerlid Jaco Geurts, voor een landelijk informatiepunt van het Ministerie.

Het steekt het CDA dat ten aanzien van de stikstofproblematiek vrijwel alleen naar agrariërs wordt gekeken, terwijl er tal van sectoren en bedrijven zijn, die eveneens van invloed zijn op de stikstofuitstoot, maar die niet worden meegenomen in berekeningen en modellen, laat staan in de maatregelen die getroffen worden.

Maurits de Haan, woordvoerder PAS-problematiek: “Hiermee hits je de stad op tegen agrariërs en daar waakt het CDA voor. We zitten allemaal in hetzelfde schuitje en je kunt niet zeggen dat jouw kant van de boot lek is. Ik verwacht daarom meer coördinatie vanuit de verantwoordelijke minister en de gedeputeerden met betrekking tot de stikstofproblematiek in de Provincie Zuid-Holland".

Er zullen op korte termijn oplossingen moeten komen om de woningmarkt, de industrie en de agrarische sector, die momenteel compleet vast zitten in hun bedrijfsvoering, weer op gang te krijgen, zonder dat er op de lange termijn nieuwe problemen ontstaan.

Vorige week heeft CDA-Gedeputeerde Adri Bom-Lemstra een bijeenkomst gehad met koplopers vanuit Land- en Tuinbouworganisaties. Hierbij zijn veel actuele aandachtspunten binnen de agrarische sector besproken, zoals bodemdaling, de aanpak van de CO2-problematiek en het Klimaatakkoord. De partijen hebben naar elkaar uitgesproken dat men de grote uitdagingen onderkent en dat men samen met ondernemers, kenniscentra en overheid nu wil investeren in oplossingen, die ook op lange termijn stand houden.

“Deze problematiek is groot en vergt samenwerking tussen alle partijen om tot een oplossing te komen. Hierbij moet er vooral mét in plaats van óver de sectoren gepraat worden”, aldus Michel Rogier.

 

Bekijk video met uitleg van de stikstofproblematiek

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.