04 april 2018

CDA stelt vragen over online bereikbaarheid van de provincie

De CDA-Statenfractie Zuid-Holland heeft vragen gesteld aan het college van Gedeputeerde Staten over de mogelijkheden van het project WiFi4EU van de Europese Unie.

De Europese Unie trekt tussen 2017 en 2019 een bedrag uit van €120 miljoen voor de installatie van moderne wifi-apparatuur op drukbezochte, openbare locaties, zoals parken, pleinen, ziekenhuizen, bibliotheken en overheidsgebouwen. Binnen de regeling wordt een subsidiebedrag tot maximaal €15.000 per gemeente verstrekt, waarbij nieuwe projectvoorstellen vanaf 15 mei 2018 weer ingediend kunnen worden.

In de voorbereiding op het indienen van deze projectvoorstellen heeft de CDA-Statenfractie schriftelijke vragen gesteld aan het college van Gedeputeerde Staten. CDA-Statenleden Maurits de Haan en Meindert Stolk vragen het college om te onderzoeken of deze projectvoorstellen ook als provincie ingediend kunnen worden en hoe zij de mogelijkheden verder onder de aandacht gaat brengen bij de gemeenten in Zuid-Holland en dit actief gaat stimuleren.

“De provincie Zuid-Holland loopt voorop als het gaat om de best bereikbare en slimste provincie”, aldus Maurits de Haan. “Deze status willen we als provincie ook in de toekomst blijven houden. Daarom moeten we de mogelijkheden zoals via deze Europese regeling niet voorbij laten gaan.”

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.