04 juli 2019

CDA stelt vragen over stand van zaken N59

De N59 moet de komende jaren verkeersveiliger en duurzamer worden, een project waarbij de provincie Zuid-Holland als opdrachtnemer fungeert. Naar aanleiding van verontruste berichten tijdens een bezoek aan Goeree-Overflakkee, stellen de Statenfracties van CDA en VVD schriftelijke vragen aan het college van Gedeputeerde Staten. Wat is de stand van zaken en wanneer is de uitvoering van de maatregelen afgerond?

De N59 is een belangrijke weg voor de economische ontwikkeling van Goeree-Overflakkee en Schouwen-Duiveland. Op basis van het onderzoeksrapport “kansen N59 Energy Highway” en het nieuwe kabinetsbeleid voor wat betreft verkeersveiligheid op de N-wegen, werd eind 2017 in het Bestuurlijk Overleg MIRT ingezet op de uitvoering van een scala aan maatregelen voor de omvorming van de N59. Naast aspecten zoals duurzaamheid en een goed functionerende weg, vormt het verbeteren van de verkeersveiligheid een belangrijk en urgent onderdeel.

Tijdens een bezoek door de CDA-Statenfractie aan Goeree-Overflakkee werden berichten van verontruste weggebruikers onder de aandacht gebracht. Ook CDA-wethouder Thea Both en fractievoorzitter Daniël Huising maakten hun zorgen kenbaar over de status en uitvoering van de maatregelen. Omdat de provincie Zuid-Holland als opdrachtnemer fungeert, heeft het CDA samen met de VVD daarom schriftelijke vragen gesteld aan het college van Gedeputeerde Staten. “Mede dankzij de CDA-fractie in de Tweede Kamer is er geld vrijgemaakt voor de aanpak van de verkeersveiligheid,” aldus CDA-Statenlid Michel Rogier. “De eilandbewoners hebben nu dan ook het recht op duidelijkheid wanneer er op een veilige manier gebruik kan worden gemaakt van deze belangrijke ontsluiting op Goeree-Overflakkee.”

Zo willen beide partijen weten wat de actuele stand van zaken is en wanneer de maatregelen - die ertoe moeten leiden de verkeersveiligheid op de N59 sterk te verbeteren - zijn afgerond. Michel Rogier: “Ook hebben wij gevraagd welke maatregelen van bewoners en betrokkenen zijn overgenomen en om een onderzoek om de capaciteit tussen het Hellegatsplein en de Schaapweg te vergroten. Met een extra rijstrook is er veel meer capaciteit.” Volgens Rogier is goede bereikbaarheid en veiligheid van en naar het eiland essentieel. “Eilandbewoners moeten er met veel plezier kunnen wonen. Daar moeten we alles voor uit de kast trekken.”

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.