13 oktober 2021

CDA: treurig dat politieke bestuursvorm het wint van functionele democratie

Tijdens de Provinciale Statenvergadering van 13 oktober stond het initiatiefvoorstel van de PvdA ter discussie om de reglementen van de Zuid-Hollandse Waterschappen aan te passen en zo het aantal geborgde zetels terug te brengen tot het wettelijk minimum van zeven. Tot teleurstelling van het CDA heeft Provinciale Staten ingestemd met het initiatiefvoorstel.

In de Statencommissie Bestuur, Maatschappij en Middelen op woensdag 6 oktober werd door CDA-Statenlid Jaco Kastelein aangegeven dat de geborgde zetels van belang zijn om een goed waterschapsbestuur te hebben en te houden. Deze ‘geborgde zetels’ zijn – naast de verkozen zetels via de waterschapsverkiezingen – de vaste zetels in een waterschapsbestuur die de specifieke belangen van de eigenaren van landbouwgronden, de eigenaren van natuurterreinen en de eigenaren van bedrijfsgebouwen vertegenwoordigen.

“Het besturen van een waterschap is anders dan een gemeente of een provincie,” aldus Kastelein. “Bij waterschappen gaat het veel meer over uitvoeren van taken die dienend zijn aan de bestemming van een gebied, zoals waterkwantiteit en -kwaliteit.” Een waterschap is volgens het CDA een functionele democratie, namelijk een bestuursorgaan met een duidelijke taak, bestaande uit zowel gekozen en geborgde zetels. “Maar de democratie wordt nu omgebouwd naar een meer politiek gestuurde bestuursvorm. Dit lost niets op en het veroorzaakt meer bestuurlijke drukte. Heel jammer.”

Voor het CDA is daarnaast één van de voornaamste problemen met het initiatiefvoorstel dat er niet vooraf gesproken is met de waterschappen en dat het voorstel tot inkrimping van de geborgde zetels van bovenaf wordt opgelegd. Kastelein: “Er zijn geen gesprekken geweest met Rijnland, geen gesprekken met Delfland, Schieland en de Krimpenerwaard, Hollandse Delta en geen gesprekken met de provincie Noord-Holland. En dat had wel gemoeten.”

Om deze reden heeft CDA-fractievoorzitter Michel Rogier via een procedure geprobeerd om het onderwerp niet in de Provinciale Statenvergadering te behandelen, omdat deze gesprekken nog niet gevoerd waren. “Bijzonder dat partijen zoals PvdA, GroenLinks, D66 maar ook JA21 en de PVV, die hun mond vol hebben over participatie, nu éérst een besluit nemen en dan pas willen gaan praten met betrokkenen. Onbegrijpelijk,” aldus Michel Rogier. “Dit schept een kloof en dit is niet de bestuurscultuur die het CDA wil.”

Het door de PvdA ingediende initiatiefvoorstel werd mede ingediend door D66, GroenLinks, SP, PVV, 50PLUS, JA21, PvdD en gesteund door DENK, Groep GO en Groep Rijnberk. Tegen het voorstel waren CDA, CU/SGP, VVD en FvD.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.