09 februari 2013

CDA wil meer invloed inwoners bij omgevingsvergunning

Meer interactie tussen overheid, bedrijf en omgeving moet ervoor zorgen dat het voor omwonenden helder is hoe met de risico's in het gebied wordt omgegaan.

Aanleiding voor het voorstel van het CDA was de bespreking van het feitenonderzoek Derde Merwedehaven, waar asbesthoudend materiaal is gestort en waar is geconcludeerd dat een aantal zaken en procedures anders had moeten verlopen. CDA woordvoerder Hans Démoed wil in de toekomst herhaling van een dergelijke situatie voorkomen door inwoners en deskundigen veel meer te betrekken bij vergunningverlening, toezicht en handhaving, waarbij de rol van de overheid veel minder een ambtelijk-bestuurlijke moet zijn en veel meer gericht moet zijn op interactie.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.