23 mei 2024

CDA wil uitleg over verplaatsing bushaltes Sliedrecht

Het CDA Zuid-Holland deelt de zorgen van inwoners van Sliedrecht over de voorgenomen verplaatsing van de bushalte Thorbeckelaan en het schrappen van de halte Burgemeester Winklerplein. De provincie Zuid-Holland liet onlangs weten dat de bussen op de route Deltalaan-Thorbeckelaan vanaf 2025 geen omweg meer zullen maken langs het winkelcentrum Burgemeester Winklerplein. In schriftelijke vragen aan Gedeputeerde Staten wil het CDA een nadere toelichting op de plannen. Ook vraagt het CDA om met de omwonenden en winkeliers in gesprek te gaan en het plan te verbeteren omdat er nogal wat bezwaren zijn tegen de plannen.

De provincie Zuid-Holland is opdrachtgever van het openbaar vervoer in onder andere de regio Drechtsteden. Om de doorstroming van de bussen van Qbuzz in Sliedrecht te verbeteren is besloten om voortaan rechtdoor te rijden op de Thorbeckelaan, de halte daar te verplaatsen en de halte Winklerplein op te heffen. Winkeliers en omwonenden verwachten grote verkeersproblemen omdat in dit plan de bussen op de hoofdrijbaan moeten stoppen en overig verkeer, waaronder hulpdiensten, er niet langs kunnen. Ook zijn er zorgen over het parkeren aan de Thorbeckelaan.

Het CDA Zuid-Holland wil graag weten in hoeverre de provincie heeft overlegd met de gemeente Sliedrecht over dit plan en op welke wijze omwonenden en winkeliers hierbij zijn betrokken. Verder wil het CDA weten of is onderzocht wat de gevolgen van de verplaatsing bushalte Thorbeckelaan zullen zijn voor de stremming van het reguliere verkeer en hulpdiensten. Ook vraagt het CDA inzicht in het kostenplaatje van het plan. Tenslotte suggereert het CDA om met de direct betrokkenen een sessie te organiseren om naar de bezwaren te luisteren en eventueel het plan te verbeteren.

Woordvoerder Dagmar van den Herik: “Behalve de punten die in de schriftelijke vragen aan de orde komen ben ik er ook verbaasd over dat de gemeente Sliedrecht in 2022 nog een half miljoen euro heeft geïnvesteerd in de herinrichting van de bushalte Winklerplein en dat deze halte nu in de plannen wordt opgeheven. Dit is een stuk kapitaalvernietiging dat moet kunnen worden uitgelegd aan burgers.

(Foto: beeldbank PZH)

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.