08 november 2019

CDA Zuid-Holland: discussienotitie Zij-aan-Zij moet bijdragen aan de verbondenheid tussen stad en regio

Het discussiestuk Zij-aan-Zij dat morgen op het landelijke CDA-congres wordt toegelicht maakt veel reacties los. Oók bij CDA Zuid-Holland. De inhoud van de notitie roept veel vragen op, die zeker op het partijcongres aan de orde worden gesteld. Ook Statenleden van de Zuid-Hollandse fractie zijn daar aanwezig.

Wat het CDA Zuid-Holland betreft is het helder. De Statenfractie is trots op haar diverse achterban: uit stad én regio. “Om de uitdagingen waar we nu voor staan, zoals het stikstofprobleem, moeten we in gesprek met de boeren en niet alleen maar praten óver de boeren. Die slag lijkt gemist door de opstellers van dit stuk”, aldus woordvoerders Michel Rogier (landbouw) en Maurits de Haan (natuur). Afdelingsvoorzitter Relus Breeuwsma vult aan: “ik ben heel blij dat er een discussiestuk ligt over de koers van de partij. Ik merk alleen dat door de discussie over de toekomst van de agrarische sector, de andere delen ondersneeuwen. Dat lijkt me niet de bedoeling”.

In Zuid-Holland hebben we oog voor de problematiek waar boeren mee van doen hebben. Afgelopen woensdag vond in Provinciale Staten een debat over de stikstofproblematiek plaats. Statenlid Maurits de Haan heeft daarbij duidelijk geschetst welke koers het CDA daarin vaart. "En daar blijft het niet bij, in de komende tijd zullen we meerdere gesprekken organiseren als CDA die leiden tot voorstellen waardoor het ook in Zuid-Holland ‘goed boeren’ blijft. Een goed verdienmodel in balans met de natuur staat bovenaan. We onderschrijven dat het maximaliseren van de export geen doel op zich is, maar export wel een belangrijk onderdeel uit van een gezonde landbouwsector. En natuurlijk juichen we het meer bedienen van de lokale markt toe, maar we moeten beseffen dat dit niet voor iedere boer is weggelegd. Zeker zolang de consument nog kiest voor zo goedkoop en snel mogelijk, is deze markt niet groot genoeg”, aldus Michel Rogier. 

De stedelijke omgeving verdient aandacht, ook dat is de mening van de CDA-Statenfractie. Zuid-Holland bestaat voor een groot deel uit bebouwd gebied. Iedere vierkante meter is daarom van belang. We moeten werken aan een goede leefomgeving voor al onze bewoners. Voor het CDA is werken aan die verbondenheid een van de grootste uitdagingen. De koers van het CDA moet hier aan bijdragen. 

Bestuur en fractie CDA Zuid-Holland

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.