13 april 2018

CDA Zuid-Holland verheugd met toekenning onderzoeksprogramma winst en weidevogels

De laatste decennia is het aantal weide- en akkervogels in Nederland flink afgenomen, zo ook in Zuid-Holland. Voor behoud en versterking van de biodiversiteit besloot de provincie in 2017 op basis van de CDA-motie “Miljoenen voor winst en weidevogels” om extra middelen vrij te maken. Er komt ruim zes miljoen extra beschikbaar voor inrichtingsmaatregelen en nog bijna vier miljoen om gronden, die de provincie in eigendom heeft, in te kunnen zetten voor weide- en akkervogels.
 
Binnen de extra middelen voor inrichtingsmaatregelen wordt een bedrag van 1,5 miljoen specifiek ingezet om kansrijke maatregelen binnen de gangbare bedrijfsvoering in samenhang toe te passen en op te schalen. Dit programma wordt uitgevoerd door het Louis Bolk Instituut (LBI). “Nu de beschikking is ontvangen, zijn LBI, Veenweide Innovatie Centrum, adviesbureau PPP-Agro en het lectoraat Weidevogels begonnen met de voorbereidingen,” aldus Eugène Thijssen van LBI. “Met de realisatie hiervan kijken we uit naar een gevleugeld perspectief voor landbouw en natuur”.
 
Het CDA Zuid-Holland is als initiatiefnemer van de motie verheugd dat ook het bedrag voor dit onderzoek is toegekend. Paul Rijken: “Dit onderzoeksprogramma richt zich nu eens niet op de relatief kleine groep pionierende boeren (innovators), maar op een veel grotere groep boeren, die stappen willen zetten om de biodiversiteit op het bedrijf te verbeteren, maar experimenteren met alle risico’s die daarbij komen niet zo zien zitten (early adaptors/early majority). Dit onderzoeksprogramma heeft daarom tot doel om maatregelen, die op kleine schaal kansrijk gebleken zijn, door te ontwikkelen en op te schalen tot een ‘kant en klaar maatregelenpakket’ voor deze groepen boeren."
 
Hoewel blijdschap overheerst, vindt het CDA het erg jammer dat het extra geld zo laat vrijkomt. Ook het extra geld binnen het plattelandsontwikkelingsprogramma (POP) voor verbetering van het agrarisch natuurbeheer is nog steeds niet vrijgegeven. “Nadat onze motie in juni vorig jaar was aangenomen, hadden we goede hoop dat de middelen op tijd beschikbaar zouden komen voor het weidevogelseizoen 2018," aldus Rijken. "Helaas moeten we constateren dat dit voor een groot deel niet gelukt is. We hopen dat alle betrokkenen hun energie en motivatie vast kunnen houden om te doen wat mogelijk is in 2018 en op volle snelheid uit de startblokken te komen bij de start van het weidevogelseizoen 2019!"

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.