18 mei 2018

Congressen, ledenvergaderingen en borrels!

Voor CDA-leden die invloed willen uitoefenen op de partijlijn, verkiezingsprogramma’s en kandidatenlijsten zijn het interessante tijden. Meedenken, meeschrijven en meebeslissen, met het CDA-congres en de ledenvergaderingen van het CDA Zuid-Holland in het vooruitzicht zijn er veel mogelijkheden voor leden om echt betrokken te zijn. 

Ik neem u even mee: op 31 mei is er een ledenvergadering van CDA Zuid-Holland ter voorbereiding op het partijcongres. In heel Nederland bereiden leden, netwerken en afdelingen resoluties (congresuitspraken) voor over uiteenlopende onderwerpen. Een resolutie kan de CDA-fractie bijvoorbeeld oproepen een standpunt in te nemen. Deze resoluties bespreken we met elkaar op 31 mei: zijn we voor of tegen? De stem van Zuid-Holland heeft gewicht, we zijn de grootste afdeling. Zuid-Holland vraagt zelf ook aan de leden om een uitspraak te doen over bijvoorbeeld bodemdaling en de opvolging van dhr. Juncker (Europa). Maar er gaat ook gesproken worden over de gekozen burgemeester, dividendbelasting, belastingen voor het MKB, et cetera. Geïnteresseerd? Kom vooral deelnemen. Het CDA-congres is vervolgens op 2 juni. Aanmelden kan nog. Bent u nog nooit op een congres geweest? Ik maak u graag wegwijs.

Op 5 juli is er weer een provinciale ledenvergadering, ik hoop van harte dat u daar ook bij bent. Die avond stemmen de leden namelijk over de vijf lijstrekkers: voor Provinciale Staten en vier waterschappen. Voor waterschap Rivierenland kunnen Zuid-Hollandse leden zich ook kandideren, maar de afdeling Gelderland heeft daarbij de regie.

Dan kort enkele andere zaken. Afgelopen maandag heeft het Landelijk partijbestuur vergaderd over de toekomst van de vereniging. Op onze extra vergadering daarover in Pijnacker op 21 april jl. kijk ik zeer positief terug. Dank voor alle bijdragen die daar en via de e-mail zijn aangedragen. Een werkgroep is inmiddels aan de slag om de opbrengst van alle discussies in het land bij elkaar te brengen. Zij maken een voorstel om een echte netwerkpartij te worden. Ook over de financiën van de partij worden voorstellen uitgewerkt, evenals over de inrichting van de partijstructuur.

Als bestuur van CDA Zuid-Holland werken we ondertussen hard aan de samenstelling van de programcommissie en kandidaatstellingscommissies voor de verkiezingen van volgend jaar. Veel partijgenoten reageren enthousiast als hen de vraag wordt gesteld een bijdrage te leveren. Het is fijn te ervaren dat zoveel CDA’ers bereid zijn om vrije tijd en expertise in te zetten voor de partij.

Voor nu alvast goede Pinksterdagen gewenst.

Relus Breeuwsma
Voorzitter CDA Zuid-Holland

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.