12 juli 2019

Deze onderhandelaars werken aan een akkoord voor Zuid-Holland

V.l.n.r. Meindert Stolk (CDA), Adri Bom-Lemstra (CDA), Jon Hermans-Vloedbeld (formateur), Floor Vermeulen (VVD), Jeannette Baljeu (VVD), Nico de Jager (ChristenUnie/SGP), Willy de Zoete (ChristenUnie/SGP), Anne Koning (PvdA), Leo Bruijn (PvdA), Berend Potjer (GroenLinks) en Anneloes van Hunnik (GroenLinks).

De onderhandelingen van VVD, ChristenUnie/SGP, GroenLinks, PvdA en CDA in Zuid-Holland over een nieuw akkoord voor 2019 - 2023 zijn van start gegaan. Namens de partijen zitten de volgende onderhandelaars aan tafel: Floor Vermeulen en Jeannette Baljeu (VVD), Nico de Jager en Willy de Zoete (ChristenUnie/SGP), Berend Potjer en Anneloes van Hunnik (GroenLinks), Anne Koning en Leo Bruijn (PvdA), Adri Bom-Lemstra en Meindert Stolk (CDA).

De onderhandelingen vinden plaats onder leiding van formateur Jon Hermans-Vloedbeld. “De partijen voeren goede gesprekken met elkaar. Er moet nog veel werk verricht worden. Ik proef enthousiasme en ambitie om samen tot een mooi akkoord te komen”, aldus Hermans.

Het streven is dat het akkoord én het nieuwe college van Gedeputeerde Staten na de zomervakantie gepresenteerd kunnen worden.

De partijen betrekken bij het uitwerken van hun plannen, nu en in de toekomst, graag inwoners en partners. Suggesties en wensen voor Zuid-Holland kunnen daarom gemaild worden naar formatiezuidholland@pzh.nl.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.