29 september 2016

Een ander proces voor amendering verkiezingsprogramma: hoe doet u mee?

Het verkiezingsprogramma komt eraan! Het definitieve programma voor de landelijke verkiezingen zal op het congres van 14 januari 2017 worden vastgesteld. Daar gaat wel een stevig traject aan vooraf. Hoezeer het ook de bedoeling is dat het programma kort en krachtig blijft, als democratische partij houden de leden het laatste woord.

Dat gaat op verschillende manieren. Vóór de zomer zijn zgn. visiegroepen aan de gang gegaan. Op 10 september zijn tijdens de CDA1000 bijna 1000 leden bij elkaar gekomen voor een brainstorm. Nu komen tot slot de afdelingen aan het woord. Maar anders dan in het verleden loopt de amendering van het programma deze keer via de provinciale afdelingen, met een maximum van vijftig amendementen per provincie. In Zuid-Holland willen we dat als volgt aanpakken:

• Er komt een besloten Facebookpagina waarin alle berichten rond het verkiezingsprogramma worden verzameld en waar discussie kan worden gevoerd.
• Elke gemeentelijke afdeling houdt in de periode van half oktober t/m half november haar ALV. Aangenomen amendementen worden toegestuurd aan de provinciale afdeling en kunnen worden geplaatst op de Facebookpagina.
• De Facebookpagina kan door afdelingen gebruikt worden om amendementen op elkaar af te stemmen; hoe beter gebundeld, hoe kansrijker.
• Op basis van de ingediende amendementen en de Facebookpagina wordt een themagewijs gebundelde lijst met amendementen opgesteld en aan de afdelingen toegestuurd.
• De amendementen worden op de extra provinciale ALV van 19 november a.s. aan de leden voorgelegd voor stemming.
• Op het congres van 14 januari 2017 worden de Zuid-Hollandse amendementen stevig verdedigd.

Zo stellen wij het ons voor, maar dit vergt wel een goede voorbereiding en begeleiding. Hierbij doen we een oproep aan alle leden, en zeker aan die van de delegatie van Zuid-Holland, om hier een bijdrage aan te leveren, lokaal en op provinciaal niveau. Voor dit laatste zoeken wij vanaf half oktober (web)redacteuren en experts. U kunt zich aanmelden bij Peter Noordhoek: delegatie@zuidholland.cda.nl.

Peter Noordhoek, voorzitter congresdelegatie Zuid-Holland

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.