13 december 2017

Even voorstellen: Monique de Veld-van Hassel en Jaco Kastelein

Sinds enige tijd heeft de Statenfractie ondersteuning van twee steunfractieleden: Monique de Veld-van Hassel en Jaco Kastelein.

Monique de Veld-van Hassel woont sinds 1996 in Zuid-Holland en was ruim tien jaar raadslid in Pijnacker-Nootdorp. In haar raadsperiode heeft ze zich beziggehouden met leefbare en ruimtelijke thema’s, o.a. wijkgericht werken, wonen, duurzaamheid, tuinbouw. Als steunfractielid gaat ze dan ook aan de slag met de onderwerpen van de Statencommissie Ruimte & Leefomgeving

Monique's ambitie als steunfractielid: "Samen een provincie neerzetten waar het ondanks beperkte ruimte goed wonen, werken en recreëren is. Een daadkrachtig Zuid-Holland dat zich door samenwerking internationaal op de kaart zet. Maar ook een leefbare provincie met bereikbare, vitale steden en dorpen met goede voorzieningen en veilige, groene leefomgeving. Want Zuid-Holland is een provincie om trots op te zijn."

Maak verder kennis met Monique de Veld-van Hassel.

Jaco Kastelein heeft een melkveehouderijbedrijf in de Meije, een buurtschap tegen de provinciegrens met Utrecht. Zijn werk brengt momenteel veel uitdagingen met zich mee. Het bedrijf is een Proeftuin Veenweiden pilotbedrijf. Jaco: "Dat betekent dat wij steeds op zoek zijn naar manieren en technieken om milieu- en watervraagstukken op te lossen."

Toen Jaco gevraagd werd om de Statenfractie te ondersteunen, heeft hij niet lang geaarzeld. Door zestien jaar gemeentepolitiek, waarvan acht jaar als fractievoorzitter, is de politiek hem niet onbekend.  En: "De vertegenwoordiging vanuit het Groene Hart in de provinciale politiek is te gering. Als je daar verandering in wilt aanbrengen, moet je niet aan de zijlijn blijven staan."

Maak verder kennis met Jaco Kastelein.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.