29 juni 2018

Extra geld voor erfgoed en cultuur


Erfgoed raakt ons allemaal; het maakt onze leefomgeving niet alleen mooier, het vertelt het verhaal van onze geschiedenis, wie wij zijn en hoe we ons ontwikkelen. Om ervoor te zorgen dat we allemaal van ons erfgoed kunnen blijven genieten, is restauratie en duurzaam beheer van onze molens, kerken, kastelen, boerderijen, buitenplaatsen en historische binnensteden van groot belang.
 
Onlangs verscheen een brief van de Minister Ingrid van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over de waarde van erfgoed. De minister geeft aan hoe belangrijk het is om erfgoed te behouden, toegankelijk te maken en om het door te kunnen geven aan volgende generaties. Het kabinet trekt daar ook extra geld voor uit: de komende jaren is er €325 miljoen extra beschikbaar. Namens de CDA-Statenfractie pleitte Marischa Kip ervoor dat de provincie zich niet alleen inzet om een deel van dat geld in Zuid-Holland terecht te laten komen, maar ook zelf extra middelen uittrekt voor erfgoed. "We zijn blij dat het college ons heeft toegezegd dat er in de begroting voor 2019 een extra bedrag van 5,2 miljoen euro wordt opgenomen voor restauratie en herbestemming van cultureel erfgoed. We moeten zuinig zijn op ons cultureel erfgoed en dit is een mooie stap in die richting.”

Naast de restauratie en herbestemming van het erfgoed onderstreept de CDA-Statenfractie van Zuid-Holland het belang van goede voorzieningen voor cultuureducatie en -participatie. Cultuur is van en voor iedereen en het is belangrijk dat zo veel mogelijk mensen – van jongs af aan – kunnen meedoen aan cultuur; het maken of er gewoon van genieten.
Het kabinet heeft provincies en gemeenten daarom ook opgeroepen om extra te investeren in projecten om mensen, met name schoolkinderen, vertrouwd te maken met verschillende vormen van cultuur. Volgens de CDA-fractie moet ook Zuid-Holland een extra inspanning leveren. De cijfers van het CBS geven aan dat Zuid-Holland per jaar slechts 4 euro per inwoner uitgeeft aan cultuur en erfgoed. Landelijk is dat gemiddeld 14 euro per inwoner en in Friesland en Limburg zelfs 35 euro per inwoner. "Er zijn hele goede programma's voor de versterking van de samenwerking tussen scholen en culturele instellingen en van de deskundigheid van leerkrachten en vakdocenten. Als CDA hebben we erop aangedrongen dat de provincie komend jaar meer gaat doen om de deelname aan die programma's te vergroten. Het is een mooi resultaat dat daar nu een plan voor uitgewerkt gaat worden", aldus fractievoorzitter Meindert Stolk.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.