30 oktober 2015

Frank Buijs nieuwe secretaris CDA Zuid-Holland

De ALV van CDA Zuid-Holland heeft Frank Buijs (42) uit Berkel en Rodenrijs benoemd tot secretaris van CDA Zuid-Holland. Drs. T.S.F. Buijs is opvolger van Hans Vroomen, die per september 2015 een nieuwe functie heeft aanvaard als bestuurslid van de Rechtbank Overijssel te Zwolle en daardoor het secretariaat van CDA Zuid-Holland heeft moeten neerleggen. Het secretariaat werd sindsdien tijdelijk waargenomen door Jos Huizinga, vice-voorzitter van CDA Zuid-Holland.

Frank zal onder meer de organisatie en verslaglegging van ledenvergaderingen en bestuursvergaderingen in goede banen leiden en de agenda en het archief van de provinciale afdeling beheren. De afdeling kent 65 gemeentelijke afdelingen die onderverdeeld zijn in 14 regio’s. Ook kent de provinciale afdeling geledingen als CDJA, CDA-senioren en CDAV en werkgroepen zoals de Commissie Scholing & Verenigingszaken, de Congresdelegatie en de commissie Buitenland. De secretaris verzorgt het contact met deze organen.

In samenwerking met de provinciale CDA-voorzitter Peter Pennekamp is de secretaris ook verantwoordelijk voor de voorbereiding van en inbreng bij Partijcongressen en provinciale themabijeenkomsten, in samenwerking met geledingen en werkgroepen. Naast periodieke evaluaties, voortgangsbewaking en vervanging van de (plaatsvervangend) voorzitter bij bijeenkomsten van het landelijk partijbestuur, valt ook de kandidaatstelling voor de verkiezingen van Provinciale Staten en Waterschappen in zijn takenpakket. De secretaris wordt ondersteund door de medewerker Campagne, Communicatie & Bestuursondersteuning van CDA Zuid-Holland.

Frank is als slagerszoon opgegroeid in een katholiek MKB-gezin in Veenendaal. Na zijn studie Bedrijfskunde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam is hij achtereenvolgens gaan werken bij TNO en bij wat nu ACM (Autoriteit Consument & Markt) heet. In het dagelijks leven is hij sinds 2007 werkzaam bij de ondernemersorganisatie voor de technologische industrie FME, thans als directeur van de Vereniging Nederlandse Metallurgische Industrie (VNMI) (www.vnmi.nl). In maart 2015 was Frank namens het CDA kandidaat voor de Provinciale Staten van Zuid-Holland.

De eerste prioriteit voor wat betreft de invulling van het secretariaat van CDA Zuid-Holland ligt wat Frank betreft bij het plannen van het werk dat verzet moet worden. Wanneer zijn de eerstvolgende verkiezingen en welke mijlpalen kunnen we daaruit terug redeneren? Vervolgens hoopt hij een aantal experts en netwerken aan te spreken om hem te helpen zijn rol als secretaris vorm te geven. U kunt uw vragen of opmerkingen per e-mail aan hem wenden via frankbuijs@gmail.com of telefonisch: 06-14374107.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.