16 februari 2020

Grote stap in de aansluiting van onderwijs-arbeidsmarkt

Afgelopen vrijdag werd door ruim 30 organisaties het Deelakkoord Human Capital Zuid-Holland Greenport West-Holland ondertekend. Het deelakkoord stimuleert het opvullen van alle Zuid-Hollandse vacatures in de tuinbouw door goed gekwalificeerde arbeidskrachten. “Een goed initiatief om arbeidskrachten ‘van werk naar werk’ te begeleiden,” aldus CDA-Statenlid Michel Rogier.

Het CDA streeft al jaren voor een duurzame oplossing, waarbij ingezet wordt op een betere verbinding van vraag en aanbod van arbeid op mbo-, hbo- en wo-niveau. De werkgroep Human Capital is een initiatief geweest van CDA-Gedeputeerde Adri Bom-Lemstra en bestaat uit vertegenwoordigers van het onderwijs, bedrijfsleven en de overheid.

Rogier: “Eén van onze speerpunten bij de laatste verkiezingen was een versterking van de aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt. De opgaven op het gebied van bijvoorbeeld de energietransitie en digitalisering vragen dat mensen de goede opleiding krijgen of worden omgeschoold. Met dit deelakkoord voor de tuinbouw wordt hierin een eerste grote stap gezet.”

Ruim 30 vertegenwoordigers ondertekenden vrijdagochtend 14 januari het plan van aanpak. Adri Bom-Lemstra, voorzitter van Greenport West-Holland en gedeputeerde Land- en tuinbouw van Zuid-Holland: “Onze tuinbouw is een ontzettend innovatieve sector waar we trots op kunnen zijn. We zijn wereldwijd koploper. Om dat te kunnen blijven, zijn we afhankelijk van voldoende en passend personeel. Er komen andere vraagstukken op ons af, waarvoor nieuwe technieken en methoden nodig zijn. Voldoende aanwas van nieuwe medewerkers en bijscholing van het huidige personeel, bijvoorbeeld op het gebied van robotica en digitalisering, is van cruciaal belang. Met dit akkoord maken we daar werk van.”

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.