24 januari 2020

Inbreng CDA stikstofdossier (commissie KNM)

Op woensdag 22 januari besprak de commissie KNM het onderwerp Stikstofproblematiek. Wegens werkzaamheden van Michel Rogier in het buitenland, werd de woordvoering overgenomen door Moniek van Sandick. Lees hier de inbreng: 

"We hebben nu een spoedwet voor de korte termijn. CDA volgt de ontwikkelingen voor de lange termijn want deze zijn belangrijk voor de toekomst van onze agrarische sector, 1000-den banen, de natuur en onze voedselvoorziening. Nederland is op zoek naar een juiste balans voor de lange termijn en hiervoor lopen nu diverse onderzoeken. Zo wordt er op verzoek van het CDA en VVD onderzoek gedaan naar de verschillende rekenmodellen in binnen en buitenland. Belangrijk want Nederland is slechts een klein onderdeel van de EU, omringd door andere landen en de Noordzee.

Pas tegen de zomer van 2020 liggen alle onderzoeken en aanbevelingen op tafel en kan de politiek hiermee pas aan de slag. Ondertussen werken diverse organisaties, zoals Het Landbouw Collectief, samen met ministeries om mee te denken over de toekomst. Hulde voor deze organisaties. Wij zijn ook blij dat organisaties, zoals het CDA-agrarisch platform en onderzoekers van de Universiteit van Wageningen onze fractie actief betrekken bij dit dossier. Zij aan zij werken aan een toekomstperspectief voor de natuur, de bouw en de agrarische sector. En dat perspectief is hard nodig.

Wij vragen het College om de landelijke ontwikkelingen en besluitvorming nauwlettend in de gaten te houden en tussentijds niet met onomkeerbare maatregelen te komen. Eérst landelijke overeenstemming over het te voeren beleid en daarna pas een vertaling naar een aanpak per gebied in de provincie. Want voor het CDA is duidelijk dat er vrijwel geen enkel N2000 gebied gelijk is en er per gebied passende maatregelen nodig zijn.

Er zal ongetwijfeld een discussie komen of we stikstofruimtes wel moeten ontschotten tussen sectoren en of dat dit zomaar kan. Het CDA is geen voorstander van ontschotten.

Het is duidelijk dat we gaan naar gebiedsgerichte aanpak en wij roepen het college daarom op om ook nu zo te handelen. Zo vraagt één van de 3 resterende pluimveehouderijen in Zuid-Holland, Eibaar op Goeree-Overflakkee om hun stal opnieuw te mogen bouwen. Dit blijkt niet mogelijk te zijn omdat het emissiepunt 10 meter te dicht bij het beoogde (let wel: beoogde…) N2000 gebied Krammer-Vollerak te liggen. Dat ligt 5000 meter verderop. De stal is voornamelijk bedoeld om het pluimvee vrije uitloop te geven en daarmee veel diervriendelijke te maken maar dit is vooralsnog niet mogelijk. Graag een reactie van de gedeputeerde. Het college vraagt terecht aandacht om de budgetten te verhogen om op korte termijn bijstand te kunnen verlenen. Het CDA vraagt zich wel af of dit voldoende is. Voor de komende jaren zal de Provincie substantieel meer geld beschikbaar moeten hebben om bijstand te kunnen verlenen."

Gedeputeerde Jeannette Baljeu beloofde tijdens de commissie om naar de situatie te kijken, maar gaf aan nog geen beloftes te kunnen maken.

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.