27 november 2020

Kom kennismaken met onze kandidaten!

Informele online Ledenvergadering CDA Zuid-Holland
9 december 2020


LET OP: DEELNAME ALLEEN MOGELIJK NA AANMELDING TOT MAANDAG 7 DECEMBER, 12.00 UUR

 

Op 19 november jl. hebben we tijdens een drukbezochte ledenvergadering een keuze gemaakt in de amendementen die vanuit CDA Zuid-Holland ingebracht worden op het partijcongres van 12 december. 
Het bestuur van het CDA Zuid-Holland nodigt u zoals toen toegezegd ter voorbereiding op het CDA-congres graag uit om tijdens een informele online Algemene Ledenvergadering op 9 december a.s.:

  1. kennis te maken met onze regionale Zuid-Hollandse kandidaten

  2. indieners van amendementen voor te bereiden op de behandeling daarvan tijdens het congres. Zodat deze amendementen succesvol binnengehaald kunnen worden. Ook zal er aandacht zijn voor de resoluties op het congres.

Na een plenaire start zullen we uiteengaan in groepen rond bovengenoemde onderwerpen.

Tijdstip
20.00 tot 22.00 uur (inloop vanaf 19.45 uur)

Aanmelden vooraf verplicht
Graag per mail via [email protected].
Daarbij graag aangeven, of u de deelsessie amenderingstraject wenst bij te wonen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.