01 juni 2018

Lijsttrekkers Provinciale Staten en Waterschappen voorgedragen

De gemeenteraadsverkiezingen zijn nog maar net voorbij en de Provinciale Staten- en Waterschapsverkiezingen staan alweer op de stoep. Op 20 maart 2019 is het zover, dan mogen we onze stem laten horen.

Hoewel dit nog ver weg lijkt, is er enorm veel werk te verzetten in de aanloop naar deze verkiezingen. Naast het opzetten van een verkiezingscampagne moeten er programma’s geschreven worden, gesprekken worden gevoerd met potentiële kandidaten en moet natuurlijk de selectie van kandidaten zelf plaatsvinden.

Op 14 maart jl. heeft het Algemeen Bestuur van CDA Zuid-Holland de benodigde besluiten genomen en 2 dagen later is de procedure voor sollicitaties naar een plek op de verschillende kieslijsten geopend. Gisteravond 31 mei is er wederom een mijlpaal behaald in de procedure naar volgend jaar maart; het voordragen van de lijsttrekkers door het bestuur voor zowel de Provinciale Staten als de vier Waterschappen die Zuid-Holland telt.

Voor de Provinciale Staten draagt het bestuur mevrouw Adri Bom-Lemstra voor als lijsttrekker. In 2015 was zij ook lijsttrekker en sindsdien als gedeputeerde namens het CDA onder meer verantwoordelijk voor de Ruimtelijke Ordening, Economie, Wonen, Luchtvaart en Grondzaken. Provinciaal voorzitter Relus Breeuwsma is ingenomen met het besluit van het bestuur: “Adri heeft de afgelopen jaren bewezen een absolute verbinder te zijn met kennis van zaken. Ze werkt ontzettend hard en ik ben trots dat het CDA met deze ervaren vrouw weer als gezicht de verkiezingen tegemoet kan gaan.”

“Ik ben blij en vereerd met de voordracht van het Algemeen Bestuur en met het vertrouwen dat hier uitspreekt”, aldus Bom-Lemstra. “Het is een voorrecht om als provinciebestuurder - samen met velen - iets voor de inwoners en ondernemers van Zuid-Holland te kunnen betekenen.”

Ook zijn de lijsttrekkers voor de vier Waterschappen voorgedragen. Voor het Hoogheemraadschap Rijnland is dit de heer Hans Démoed en voor het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard is dit mevrouw Dorenda Gerts. Voor twee andere waterschappen zijn meerdere kandidaten voorgedragen. Voor het Hoogheemraadschap van Delfland zijn dit mevrouw Manita Koop en de heer Ad Hekman en voor het Waterschap Hollandse Delta zijn dit de heer Leo van Gelder en de heer Leo Stehouwer. Voor het waterschap Rivierenland komt het CDA wel met kandidaten uit Zuid-Holland, maar niet met een lijsttrekkerskandidaat. “CDA’ers voelen zich enorm verbonden met het werk van de waterschappen,” aldus een enthousiaste Breeuwsma. “Onze partij levert altijd bestuurders met kennis van zaken en een hart voor water. Zeker in deze tijd is het van groot belang dat geschikte mensen zorg dragen voor de waterveiligheid en waterkwaliteit in deze laaggelegen provincie. Ik ben trots op onze kandidaat-lijsttrekkers en zie uit naar een mooie campagneperiode.”

Tijdens de Algemene Ledenvergadering op 5 juli kiezen de leden van het CDA Zuid-Holland de lijsttrekkers.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.