15 november 2017

Meer veilige wegen en fietspaden in Zuid-Holland

Extra aandacht voor verkeersveiligheid. Op initiatief van het CDA zet de provincie Zuid-Holland dit onderwerp komend jaar met bijzondere aandacht op de agenda. CDA-Statenlid Herman van der Bent: "Het goede nieuws is dat het aantal verkeersslachtoffers in Zuid-Holland daalt. Maar met 70 verkeersdoden in 2016 is er nog steeds verbetering nodig, want elk slachtoffer is er één teveel."

Al langere tijd vraagt de CDA-Statenfractie in het bijzonder aandacht voor de verkeersveiligheid in Zuid-Holland. Zo was het verbeteren van de veiligheid van provinciale wegen een belangrijk speerpunt tijdens de verkiezingscampagne in 2015. Van der Bent: "Toen zeiden we dat onze provincie een inhaalslag te maken had bij de aanpak van onveilige verkeerspunten. Inmiddels is er meer aandacht voor de veiligheid van onze wegen, maar er zijn zeker nog verbeteringen mogelijk."

Daarom vroeg het CDA de provincie tijdens de begrotingsbehandeling om samen met het Rijk te werken aan de veiligheid van N-wegen en de fietspaden. De fractie vroeg onder meer om een analyse van de infrastructuur, om zo te onderzoeken welke verbeteringen waar nodig zijn. Van der Bent: "In het nieuwe regeerakkoord wordt ingezet op samenwerking met de provincies op dit onderwerp. Wat het CDA betreft grijpt Zuid-Holland deze gelegenheid met beide handen aan."

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.