11 oktober 2017

Najaarsnota 2017: volle focus op uitvoering

Vandaag bespraken Provinciale Staten de Najaarsnota 2017. Statenlid Marischa Kip voerde het woord namens het CDA. De economie van Zuid-Holland speelde een belangrijke rol in haar woordvoering. Kip: "De Najaarsnota biedt de kans tussentijds de balans op te maken. Wij zijn blij te zien dat het college hier serieus werk van maakt en waar nodig bijstuurt, bijvoorbeeld met een verhoging van de MIT-subsidie."

De MIT is een subsidieregeling voor MKB’ers die innovatie stimuleert. Kip: "Deze regeling vergroot de innovatiekracht en de werkgelegenheid in Zuid-Holland. Het CDA stemt dan ook van harte in met een verhoging van 2,8 miljoen euro. Realistisch begroten en het tijdig financieel bijsturen vergroten de slagkracht en realisatievermogen van de provincie. We roepen GS op om de mogelijkheden die er zijn maximaal te benutten. Volle focus op de uitvoering dus."

Kip sprak haar complimenten uit voor de uitvoer van een eerdere motie, mede ingediend door het CDA. "Wij zijn blij met meer uitzicht in de realisatie van het meerjarenplan voor het Natuurnetwerk Zuid-Holland. Wat ons betreft wordt zo’n kwaliteitsslag ook gemaakt voor het onderdeel economie. Wij zien daarbij een aanpak voor ons die een balans vindt tussen doelmatigheid en de nodige flexibiliteit, en die de samenhang tussen de verschillende economische projecten vergroot."

Volgende maand bespreken Provinciale Staten de Begroting 2018. Een onderdeel hiervan is het bestemmen van de resterende vrijgevallen middelen. Kip blikte alvast vooruit: "Voor het CDA is het van belang dat we flexibel inspelen op nieuwe ontwikkelingen uit de samenleving én in de politiek. In het nieuwe regeerakkoord staan allerlei ambities, onder meer rond duurzaamheid, energie en verstedelijking, die het Rijk samen met de provincies wil realiseren. Daar gaan we als Zuid-Holland wat de CDA-fractie betreft graag mee aan de slag."

Lees hier de volledige inbreng van Marischa Kip.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.