12 juni 2024

Nieuwe oeververbinding Gouwe broodnodig

Het CDA Zuid-Holland maakt zich zorgen over toekomstige verkeersinfarcten als er geen nieuwe oeververbinding over de Gouwe komt. De gemeenten Alphen aan den Rijn en Waddinxveen zijn er tot nog toe niet in geslaagd om gezamenlijk tot een voorstel voor een variant te komen. Fractievoorzitter Michel Rogier: “Als er niets gebeurt zijn de gevolgen voor de hele regio groot. Als Provinciale Staten moeten wij onze verantwoordelijkheid nemen nu Alphen en Waddinxveen er zelf niet lijken uit te komen.”

Bij de bespreking van het voorstel Beter Bereikbaar Gouwe op de Provinciale Statenvergadering van 12 juni heeft het CDA daarom gepleit voor een onafhankelijk onderzoek voor een oeververbinding waaraan beide gemeenten kunnen meewerken maar waarbij dit geen voorwaarde is. Voor de woningbouwambities van de gemeenten Alphen aan den Rijn en Waddinxveen is volgens Rogier een nieuwe oeververbinding nodig om verkeersinfarcten te komen. De hefbruggen van Boskoop en Waddinxveen zijn kwetsbaar voor defecten en door hun locatie in het centrum van beide dorpen eigenlijk niet geschikt voor doorgaand (vracht)verkeer.

Om een nieuwe oeververbinding te realiseren zijn Alphen a/d Rijn en Waddinxveen tot elkaar veroordeeld. “Er moet hoe dan ook een variant voor een nieuwe oeververbinding komen waarmee de provincie Zuid-Holland verder kan en waarvoor medefinanciering van het Rijk kan worden verkregen,” aldus Michel Rogier.

(Foto: Hans van Loon)

Michel maakte al eerder een vlog over de bruggen over de Gouwe. Klik hier om de video te bekijken.

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.