19 september 2018

Project Duinpolderweg naar volgende fase

De historisch gegroeide verkeersstructuren in de Duin- en Bollenstreek, Zuid-Kennemerland en de Haarlemmermeer zijn niet meer toereikend voor de huidige mobiliteitsbehoeften. Met zeven in de MER getoetste varianten wordt er al jarenlang uitgebreid gediscussieerd over het verbeteren van de bereikbaarheid en leefbaarheid in deze regio.

“De afgelopen jaren zijn de doelstellingen helder vastgelegd en zijn de verschillende alternatieven uitvoerig en naar behoren onderzocht,” aldus CDA-Statenlid Herman van der Bent. "Er was geen twijfel over nut en noodzaak. Er moet echt wat gebeuren."

Gedeputeerde Staten van Zuid- en Noord-Holland hebben een definitief Voorkeursalternatief voor de Duinpolderweg voorgesteld; het ‘Midden’-alternatief. Dit voorkeursalternatief werd door de Provinciale Staten woensdag 19 september aangenomen en omvat de verdubbeling van de Bennebroekerweg, een nieuwe verbinding van de N205 naar de N208 volgens variant Midden, de lokale randweg en wegafsluiting in Zwaanshoek en de randweg ten zuiden van Lisse.

De voorgestelde reservering van de N208 naar de N206 is echter uit het plan gelaten. Het CDA was er voorstander van om hier wel onderzoek naar te doen, maar daarvoor was geen draagvlak in Provinciale Staten. Er zijn daarnaast twee belangrijke onderdelen aan het besluit toegevoegd. Op de eerste plaats zijn er ruime middelen beschikbaar gesteld voor fiets- en langzaam verkeer. Daarnaast zal er zo spoedig mogelijk gestart worden met de tweede fase van het HOV-netwerk Zuid-Holland Noord.

Het project Duinpolderweg gaat nu naar een volgende fase waarin de details verder worden uitgewerkt. "Hierbij letten wij erop dat de inpassing van de tracés goed wordt uitgewerkt en dat er voldoende wordt gelet op de natuur en omwonenden van de tracés," zo vervolgt Van der Bent.

Het CDA heeft tot slot aandacht gevraagd voor het landbouwverkeer en om samen met bewoners en de gemeente tot een goede uitwerking te komen van de randweg ten zuiden van Lisse. "Het was een lastig besluit en je kan het niet iedereen naar de zin maken. Voor de regio is het zo de beste keuze."

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.