20 december 2017

Provincie zet volgende stap richting duurzaamheid

Zuid-Holland gaat het realiseren van de noodzakelijke hoeveelheid windenergie inpassen in de ruimtelijke plannen van de provincie. Dit werd vandaag besloten tijdens een vergadering van Provinciale Staten. Met het aannemen van een motie van CDA-Statenlid Maurits de Haan werd daarbij het belang van samenwerking met de regio’s onderstreept. De Haan: "Het CDA steunt van harte de inzet van de provincie, en de oproep aan regio’s om de gemaakte afspraken hierover na te komen."

De Haan: "Het inpassen van ruimtelijke ontwikkelingen kost in een drukbevolkte provincie als Zuid-Holland altijd veel tijd en energie. Zeker met een onderwerp als windturbines. Tegelijkertijd realiseren wij ons dat de energietransitie in volle gang is, een naar de mening van het CDA noodzakelijke beweging. De CDA-fractie is dan ook blij dat de provincie zich duidelijk uitspreekt vóór een duurzamere samenleving."

In heel Nederland werken overheden, maatschappelijke organisatie, bedrijven en kennisinstellingen samen om energie-efficiëntie en de groei van het aandeel hernieuwbare energie te stimuleren. In opdracht van het Rijk werkt Zuid-Holland met verschillende regio’s aan het leveren van 735,5 MW-windenergie in 2020. De Haan: "Het gaat hier om een gezamenlijke verantwoordelijkheid, waar naast de provincie ook de gemeenten een rol in hebben. We komen alleen verder als we samenwerken; samen de schouders eronder om de doelen van het klimaatakkoord van Parijs te halen."

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.