18 juni 2020

Sport terug op de agenda!

Met veel enthousiasme is sport terug op de agenda van de provinciale staten van Zuid-Holland. Op initiatief van het CDA werd een startnotitie sport en recreatie opgesteld. Grondig onderzoek naar sport in de gemeenten van Zuid-Holland en sport bij andere Provincies laat zien dat er voor de provincie een mooie taak is weggelegd voor sport. Zuid-Holland kan helpen bij het duurzamer maken van sportaccommodaties, bij goede sportieve verbindingen leggen voor de wandelaar, fietser, zwemmer, zeiler en ruiter, voor aantrekkelijke overgang tussen stad en platteland, dat mensen uitnodigt om te gaan wandelen en fietsen.

Het CDA heeft extra aandacht gevraagd voor de rol die de provincie kan spelen bij het ontwikkelen van grote bovenlokale sportaccommodaties. Gemeenten vinden het niet makkelijk om bijvoorbeeld gezamenlijk een zwembad, sporthal of schaatshal aan te leggen. Deze zijn hard nodig in de regio maar de financiën hiervoor zijn voor een enkele gemeente meestal niet op te hoesten. Of denk ook begeleiding bij aanpassingen van buiten sportgebieden voor de sportieve mens met een handicap. De Provincie Zuid-Holland kan op verzoek van een gemeente of regio het overleg begeleiden. Een onderzoek naar deze mogelijkheden is toegezegd.

Ook vraagt het CDA aandacht voor samenwerking tussen de disciplines. Zo kan er vanuit waterbeheer gekeken worden naar betere aansluitingen tussen de Hollandse Plassen, kan er vanuit bereikbaarheid recreatieve fietspaden worden aangelegd die goed aansluiten op snelfietspaden en kan er vanuit cultuur worden aangesloten met fiets en wandelpaden op de erfgoedlijnen

Alle fracties in de staten waren enthousiast. “Je merkt nu al dat sport en recreatie mensen energie geeft, de kunst is deze kracht  zo snel mogelijk in te zetten voor een sportiever en recreatiever Zuid-Holland” is de mening van een trots statenlid Moniek van Sandick.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.