12 april 2019

Terugblik, afscheid en vooruitkijken

De verkiezingen zijn al weer drie weken geleden. Inmiddels vinden de gesprekken plaats over een nieuw te vormen college. In de tussentijd kijken we graag terug naar de afgelopen Statenperiode en dan met name naar de inbreng van de vertrokken CDA-Statenleden. 

Het is maart 2015 als CDA’ers Herman van der Bent en Muzaffer Cetin aan hun eerste periode als Statenlid beginnen voor de provincie Zuid-Holland. Marischa Kip gaat op dat moment al haar derde termijn in. Maurits de Haan sluit twee maanden later aan, na de overstap van Adri Bom-Lemstra naar het college van Gedeputeerde Staten en wanneer Meindert Stolk de nieuwe fractievoorzitter wordt. Jaco Kastelein sluit - samen met Monique de Veld - twee jaar later aan als steunfractielid en wordt eind 2018 Statenlid, als opvolger van Paul Rijken.

Met het CDA in het college gaan de Statenleden een intensieve periode tegemoet. In de eerste maanden wordt al direct aandacht gevraagd voor de veiligheid van hefbruggen in Zuid-Holland (Herman van der Bent) en het vervoer van gevaarlijke stoffen (Maurits de Haan). Ook stemde Provinciale Staten in, dan wel in sterk gewijzigde vorm, met de komst van een helikopterluchthaven in Den Haag (Muzaffer Cetin) en werden door de CDA-fractie de eerste werkbezoeken afgelegd. In de jaren die daarop volgden maakte de CDA-Statenfractie zich sterk voor een ‘slimmer, schoner en sterker’ Zuid-Holland. Op verschillende provinciale thema’s werden in vier jaar diverse successen behaald, waarvan hieronder een aantal uitgelicht.

In 2017 pleitte het CDA voor extra inzet door de provincie voor de ruimtevaartsector en in het bijzonder het ruimtevaartonderzoekscentrum ESA ESTEC. Dit pleidooi werd beklonken met de komst van het Space Research Instituut, dat een enorme impuls geeft aan de regionale ontwikkeling en onderzoeken op het gebied van lucht- en ruimtevaart. In diezelfde periode riep het CDA de provincie op om extra in te zetten op het afstemmen van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt; de Human Capital agenda. Mede door de inzet van Muzaffer Cetin begon de provincie in samenwerking met onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven aan het matchen van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt en een blijvend goed opgeleide beroepsbevolking.

Op economisch vlak heeft het CDA ook bijgedragen aan het stimuleren van innovatie en werkgelegenheid in de provincie (Programma Zuid-Hollandse Economie, PZE). Marischa Kip riep het college van Gedeputeerde Staten regelmatig op tot realistisch begroten en tijdig financieel bijsturen om de slagkracht en het realisatievermogen van de provincie te vergroten. “Geld overhouden is mooi, maar minder wenselijk als de oorzaak hiervan is dat van de gestelde ambities minder wordt gerealiseerd dan was voorgenomen.” Mede als gevolg van haar pleidooi werd twee jaar geleden de MIT-subsidie, een regeling voor MKB’ers die innovatie stimuleert, verhoogd. Ook dat heeft bijgedragen aan de versterking van de concurrentie- en innovatiepositie van Zuid-Holland ten opzichte van 5 jaar geleden. Was Zuid-Holland in 2014 nog hekkensluiter op de ranglijst van meest innovatieve regio’s, nu staan we op de 2e plaats. Bovendien komen, volgens de Top100 van de Kamer van Koophandel, de 27 meest innovatieve bedrijven uit Zuid-Holland.

Sinds het begin van deze Statenperiode is de energietransitie, in veel verschillende opzichten, een belangrijk thema geweest. Op initiatief van de CDA-fractie en verwoord door Maurits de Haan is in 2016 een subsidieregeling ingesteld om lokale maatschappelijke initiatieven met betrekking tot de energietransitie te faciliteren, bovenop het gereserveerde bedrag voor lokale warmte-initiatieven. Een jaar later bleek dit zo’n succes te zijn, dat het bedrag van de regeling meer dan verdubbeld werd. Volgens Maurits de Haan een ‘uitbreiding die uitstekend past in de nieuwe sturingsfilosofie van de provincie en het netwerkend werken’.

Na de herindelingsverkiezingen van november afgelopen jaar werd Paul Rijken gekozen tot gemeenteraadslid in de nieuwe gemeente Hoeksche Waard, waarna Jaco Kastelein zijn rol als Statenlid binnen de CDA-Statenfractie overnam. Jaco Kastelein is als melkveehouder actief betrokken bij duurzaamheidsopgaves binnen de landbouw, zo ook bij het behoud en versterking van de biodiversiteit (bijvoorbeeld ganzen en weidevogels).

Het zijn slechts enkele thema’s en successen van de afgelopen jaren, want er is veel meer gedaan en bereikt. Van de woningmarkt tot bodemdaling. Van openbaar vervoer en veilige fietspaden tot de N215 op Goeree-Overflakkee en de Duinpolderweg. Van het behoud van ons cultureel en religieus erfgoed tot het warmtetransport van Rotterdam naar Leiden. Van het programma om arbeidsmigranten te huisvesten tot de extra ondersteuning voor de voedselbank. Er gaat daarom veel dank uit naar voormalige Statenleden Marischa Kip, Herman van der Bent, Muzaffer Cetin, Maurits de Haan en Jaco Kastelein en naar steunfractielid Monique de Veld voor het vele werk dat zij de afgelopen Statenperiode hebben gedaan namens het CDA voor onze provincie.

Hoewel er in Provinciale Staten officieel afscheid van hen is genomen, blijven we uiteraard graag van hen horen en blijven we een beroep doen op hun kennis en ervaring. Zo is Marischa Kip bijvoorbeeld al aan de slag als secretaris in het dagelijks bestuur van het CDA.

En dan nu? De verkiezingen zijn voorbij en een nieuwe, kleinere fractie zal het werk overnemen. Adri Bom-Lemstra, voorlopig in haar nieuwe rol als fractievoorzitter, Meindert Stolk en de nieuwgekozen leden Michel Rogier (Den Haag) en Moniek van Sandick (Leiden) gaan met enthousiasme en vertrouwen de komende periode tegemoet om wonen, werken en recreëren in Zuid-Holland nog mooier en beter te maken.

Heeft u een vraag of opmerking voor de CDA-Statenfractie, of wilt u de fractie uitnodigen voor een bijeenkomst of ledenvergadering, dan ontvangen we graag een email via de fractiemedewerker Marieke Thommis, mm.thommis@pzh.nl

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.